Pełnomocnik

W roku akademickim 2018/2019 na Pełnomocnika Rektora
ds. Osób z niepełnosprawnością  powołana została Pani mgr Julita JABŁOŃSKA

do kompetencji Pełnomocnika Rektora ds. Osób z niepełnosprawnością należy:

  • prowadzenie bazy studentów z orzeczoną niepełnosprawnością;
  • określenie potrzeb związanych ze studiowaniem osób z niepełnosprawnością w szczególności z likwidowaniem barier architektonicznych oraz stwarzaniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
  • wnioskowanie o fundusze mające na celu poprawę jakości kształcenia osób z niepełnosprawnością oraz monitorowanie ich wykorzystania;
  • przedkładanie Rektorowi corocznego sprawozdania na temat pomocy udzielonej osobom z niepełnosprawnością , pozyskiwania i wydatkowania środków pieniężnych na cele osób niepełnosprawnych oraz dostępności technicznej obiektów.

Zapraszamy od poniedziałku do  czwartku od 7:00 do 15:00
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
[email protected]
[email protected]

tel. 882 196 599

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy