BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE 

Studia licencjackie (I stopnia) – GDAŃSK

Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU:

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Bezpieczeństwo morskie – na czym się koncentruje?

 

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, a aktualne różnorakie wyzwania dają duże pole do działania właśnie specjalistom z  tego obszaru. Zgodnie z definicją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, bezpieczeństwo morskie to bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia od zagrożeń środowiskowych i eksploatacyjnych, które niesie za sobą żegluga morska. Koncentruje się na ochronie działalności ludzkiej  na morzu – zabezpieczeniu przed terroryzmem, nielegalnym handlem bronią, piractwem oraz nielegalnym eksploatowaniem zasobów morskich.

Studia dzienne i studia zaoczne na kierunku bezpieczeństwo morskie na Wydziale WSB w Gdańsku skupiają się na zdobywaniu przez studentów wiedzy  z obszaru podstawowych praw rządzących bezpieczeństwem morskim, kształceniu kompetencji w sferze profesjonalnego zajmowania się przedsiębiorczością, wspomaganiu naturalnej potrzeby samorozwoju i nabywaniu praktycznych umiejętności w problematyce ewaluacji zjawisk społecznych i kulturowych, kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności komunikowania się społecznego.

Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo morskie w WSB w Gdańsku?

Jako absolwent tego kierunku jesteś wysoko wyspecjalizowany w sferze bezpieczeństwa morskiego państwa, rozwoju gospodarki morskiej, transportu morskiego, współpracy międzynarodowej oraz ochrony obszarów morskich. O poziom kształcenia na uczelni dba Komisja powołana na podstawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

garnitur dłon rozmowa
pracownicy biurowi

Uczysz się o obecnych problemach i wyzwaniach gospodarki i żeglugi morskiej. Zdobywasz kompetencje, które aktualnie są potrzebne do wykonywania pracy w zawodzie obejmującym problematykę bezpieczeństwa.

Studia w WSB w Gdańsku to nauka praktycznych umiejętności. Zdobędziesz je uczęszczając na ciekawe warsztaty i zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowanych praktyków bogatych w doświadczenie zawodowe, m. in. w służbach mundurowych.

Image module
Image module

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przygotowała wiele zniżek oraz budżet stypendialny, które pozwolą Ci skorzystać z możliwości obniżenia czesnego i zysku finansowego.

Image module

Jaką wiedzę zdobędziesz studiując bezpieczeństwo morskie?

Tematyka przedmiotów w WSB w Gdańsku dopasowana jest to danej specjalności, tak abyś mógł zdobywać gruntowną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Studia dzienne lub zaoczne pomogą Ci zyskać kwalifikacje w sferze bezpieczeństwa morskiego państwa, rozwoju gospodarki morskiej, współpracy międzynarodowej oraz ochrony obszarów morskich. Kierunek umożliwia absolwentom podjęcie pracy w sektorze gospodarki morskiej.

W planie studiów dla kierunku bezpieczeństwo morskie na Naszej Uczelni w Gdańsku znajdują  przedmioty podstawowe i kierunkowe, m. in. takie jak:

 • Bezpieczeństwo morskie w Unii Europejskiej;
 • Geografia morza i wybrzeża;
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa morskiego;
 • Bezpieczeństwo obszarów morskich;
 • Logistyka morska w sytuacjach kryzysowych;
 • Ochrona morskiej infrastruktury krytycznej;
 • Współczesny terroryzm morski.

SPECJALNOŚCI

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE w Gdańsku

Wybierz swoją specjalność, która najbardziej Cię interesuje i zacznij studia w WSB!

EDYCJA 2024/2025

OPŁATY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również opcja ratalna.

 

Opłaty za studia dla kierunku bezpieczeństwo morskie w Gdańsku

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
6270zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3190zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
550zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
5830zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2970zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
520zł
Za miesiąc z góry


Nasza uczelnia posiada również budżet stypendialny. Dzięki wsparciu finansowemu WSB masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
Uczelni
0
kierunków studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych ocen
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować:

DLA KOGO?

Kierunek bezpieczeństwo morskie został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami współczesnego wymiaru bezpieczeństwa na akwenach morskich, a więc oceną poziomu zagrożeń dotyczących działalności ludzkiej w tym zakresie. Studia te umożliwią Ci zdobycie kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego państwa, rozwoju gospodarki morskiej, transportu morskiego, współpracy międzynarodowej oraz ochrony obszarów morskich.

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
łódź wojsko

KARIERA ZAWODOWA. STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Po ukończeniu studiów na kierunku bezpieczeństwo morskie na Wydziale w Gdańsku będziesz:

 • Specjalistą o wysokich kwalifikacjach zawodowych – organizatorem, strategiem i promotorem, kreatorem skutecznego działania;
 • Posiadał wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa;
 • Dysponował wiedzą i podstawowymi umiejętnościami dotyczącymi diagnozowania i analizowania problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa morskiego państwa;
 • Znał istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania;
 • Znał zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa;
 • Umiał rozwiązywać problemy zawodowe;
 • Przygotowany do założenia i rozwijania własnej działalności;
 • Idealnym kandydatem do pracy w sektorze gospodarki morskiej, jednostkach zajmujących się współpracą międzynarodową i szerokorozumianym bezpieczeństwem państwa i obywateli.
*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
bezpieczeństwo morskie

PLANY STUDIÓW:

Edycja 2024/2025

BONY EDUKACYJNE:

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: