Specjalność: BHP na statkach i obiektach morskich

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Bezpieczeństwo i higiena pracy na statkach i obiektach morskich to zbiór zasad, procedur i działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, w tym przypadku na statkach lub innych obiektach morskich. Celem bezpieczeństwa i higieny pracy jest zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym oraz ograniczanie zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Bezpieczeństwo i higiena pracy obejmuje takie zagadnienia, jak przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, kontrola stanu technicznego statków, maszyn, urządzeń, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracowników oraz monitorowanie i analiza zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Podczas studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku inspektora BHP na statkach i obiektach morskich. Jeśli interesuje Cię problematyka bezpieczeństwa związana z praca na morzu – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

 

Absolwent studiów kierunku Bezpieczeństwo morskie na specjalności BHP na statkach i obiektach morskich jest przygotowany do pracy:

 • jako inspektor BHP na statkach i obiektach morskich,
 • jako osoba prowadząca szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób pracujących na statkach i obiektach morskich.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności BHP na statkach i obiektach morskich student zdobędzie:

 • wiedzę na temat wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej statków i obiektów morskich oraz zakresu i częstotliwości kontroli ich stanu technicznego pod kątem zagrożeń pożarowych,
 • wiedzę na temat wymagań prawnych dotyczących pomieszczeń pracy, przemysłowych obiektów budowlanych oraz zakresu i częstotliwości kontroli ich stanu technicznego,
 • wiedzę na temat czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych w środowisku pracy, a także związanych z infrastrukturą portów i innych obiektów budowlanych oraz działań zapewniających polepszenie warunków pracy,
 • wiedzę na temat zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczących organizacji i funkcjonowania służby BHP oraz podstaw projektowania ergonomicznego,
 • wiedzę na temat procedur i zadań związanych z profilaktyką zdrowotną, medycyną pracy oraz zabezpieczeniem miejsc pożarów,
 • wiedzę na temat przepisów norm zasad BHP, ze szczególnym uwzględnieniem tych obowiązujących na morzu i związanych z infrastrukturą morską oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • wiedzę z zakresu procesu i struktury oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy, uwzględniając różnorodne czynniki środowiska pracy,
 • umiejętność przeprowadzenia analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń pracy ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury morskiej, statków i obiektów morskich,
 • umiejętność praktycznego stosowania procedur bezpieczeństwa dotyczących analizy stanu BHP i analizy wypadków przy pracy,
 • umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa dotyczącego analizy stanu BHP, analizy wypadków przy pracy oraz projektowania ergonomicznego,
 • umiejętność identyfikowania i oceniania skutków zagrożenia bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności na statkach i obiektach morskich,
 • umiejętność określania predyspozycji pracownika w nawiązaniu do jego funkcjonowania w środowisku pracy, z uwzględnieniem czynników ryzyka zawodowego, wykorzystując zdobyte informacje.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BHP NA STATKACH I OBIEKTACH MORSKICH

 • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne na morzu
 • Ochrona środowiska i przeciwpożarowa na morzu i infrastrukturze morskiej
 • Regulacje prawne ochrony pracy
 • Wymagania BHP budynków i pomieszczeń pracy
 • Profilaktyka zdrowotna i medycyna pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy