Specjalność: Bezpieczeństwo Żeglugi Morskiej

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Nasz program kładzie nacisk na unikalne aspekty bezpieczeństwa w obszarze żeglugi morskiej, oferując kompleksowe doświadczenie edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w tym dynamicznym środowisku. Przygotowujemy przyszłych specjalistów do skutecznego nadzoru i wsparcia operacji morskich, zapewniając niezbędne umiejętności techniczne i administracyjne.

Studenci naszej specjalności zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa żeglugi morskiej, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego monitorowania i reagowania na zagrożenia w tym środowisku. Nasze podejście do kształcenia obejmuje również szkolenie w zakresie procedur bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i współpracy z innymi jednostkami zaangażowanymi w działania morskie.

Nasi absolwenci  Bezpieczeństwa Żeglugi Morskiej zajmują się różnorodnymi aspektami, takimi jak monitorowanie warunków atmosferycznych, nadzór nad systemami bezpieczeństwa na statkach, prowadzenie szkoleń dla personelu oraz wspieranie działań ratowniczych i interwencyjnych w przypadku wypadków, awarii i katastrof morskich. Ponadto, są odpowiedzialni za utrzymanie zgodności z przepisami międzynarodowymi i krajowymi dotyczącymi bezpieczeństwa morskiego oraz wspieranie działań audytowych i inspekcyjnych.

Wybierając naszą specjalność, inwestujesz nie tylko w wiedzę techniczną z zakresu żeglugi morskiej, ale także rozwijasz umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na morzu dla załóg statków, pasażerów i ładunków. Dołącz do nas, aby stać się profesjonalnym Specjalistą ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Morskiej, gotowym na wyzwania w środowisku morskim.

PROFIL ABSOLWENTA

Ukończenie kierunku Bezpieczeństwo Żeglugi Morskiej otwiera drzwi do zatrudnienia w różnych sektorach związanych z żeglugą morską, takich jak:

  • Firmy armatorskie i przewozowe prowadzące działalność na morzach i oceanach,
  • Agencje regulacyjne i inspekcyjne nadzorujące przestrzeganie przepisów i norm bezpieczeństwa na morzu,
  • Organizacje zajmujące się badaniami naukowymi i rozwojem technologii w zakresie bezpieczeństwa morskiego,
  • Instytucje szkoleniowe i edukacyjne prowadzące kursy i szkolenia z zakresu żeglugi i bezpieczeństwa morskiego.

Specjaliści ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Morskiej są kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności żeglugi morskiej, przyczyniają się do bezpiecznego transportu i komunikacji na morzu oraz ochrony życia ludzkiego i środowiska morskiego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Bezpieczeństwo Żeglugi Morskiej

  • Główne morskie szlaki transportowe świata
  • Międzynarodowe prawo drogi morskiej
  • Prawne podstawy określania granic obszarów państw morskich
  • Ratownictwo na morzu systemy i procedury
  • Współczesny terroryzm i piractwo morskie
  • Żegluga w rejonach niebezpiecznych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy