Specjalność: Logistyka i transport morski

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Logistyka i transport morski to dziedzina zajmująca się planowaniem, organizowaniem i kontrolowaniem przepływu towarów i usług na statkach morskich oraz w portach i miejscach załadunkowych. Celem logistyki jest zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi klienta poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów i narzędzi. W  logistyce i transporcie morskim ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie kosztów związanych z jego przemieszczaniem. Nietrudno się domyślić, że na rynku pracy poszukiwani są obecnie specjaliści posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu optymalnego zarządzania transportem i logistyką morską. W związku z rozwojem handlu krajowego i międzynarodowego, a tym samym koniecznością rozwoju transportu morskiego, ukończenie tej specjalności zagwarantuje Ci ciekawą karierę w szeroko rozumianym handlu międzynarodowym, w działach logistyki i spedycji.

 

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo morskie na specjalności Logistyka i transport morski jest przygotowany do pracy:

 • jako specjalista zajmujący się transportem, logistyką, spedycją, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem morskim,
 • jako pracownik portowego przedsiębiorstwa przeładunkowo-składowego (operator terminala portowego),
 • jako pracownik przedsiębiorstwa spedycji morskiej i agencji żeglugowej,
 • jako pracownik organizacji zarządzającej infrastrukturą portową (zarządy portów i urzędy morskie),
 • jako pracownik służby państwowej (celnej, granicznej, weterynaryjnej, straży portowej i przeciwpożarowej.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Logistyka i transport morski student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu krajowego i międzynarodowego transportu morskiego, jego charakterystyki, rodzajów, struktury, rozwoju oraz elementów bezpieczeństwa,
 • wiedzę z zakresu zagadnień spedycji i transportu morskiego oraz ich uwarunkowania systemowo-oprawne, z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa,
 • wiedzę na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa morskiego, uwzględniając kontekst krajowy i międzynarodowy z uwzględnieniem ochrony środowiska morskiego,
 • wiedzę na temat współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania piractwa i terroryzmu morskiego w umowach wielostronnych oraz w odniesieniu do prawa krajowego,
 • wiedzę z zakresu systemów logistycznych w transporcie morskim, ich eksploatacji i zastosowań,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie bezpieczeństwa logistyki i transportu morskiego, a w szczególności o monitorowaniu zagrożeń dla logistyki i transportu morskiego,
 • wiedzę z zakresu mechanizmów w sektorze transportu morskiego, spedycji i logistyki, w tym tych związanych z przepływem finansów i towarów oraz ekonomiką tych przedsięwzięć,
 • wiedzę z zakresu transportu morskiego i jego specyfiki oraz z zakresu magazynowania materiałów niebezpiecznych w aspekcie formalno-prawnym i merytorycznym, uwzględniając wielorakie aspekty bezpieczeństwa,
 • wiedzę z zakresu zarządzania jakością w logistyce i transporcie morskim, norm jakości, standardów audytu uwzględniając uwarunkowania w konkretnym środowisku zawodowym,
 • umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa logistyki i transportu morskiego oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i zdarzeń w nich zachodzących,
 • umiejętność rozwiązywania złożonych problemów zawodowych z zakresu spedycji i transportu morskiego, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych,
 • umiejętność analizowania danych i opracowywania rozwiązań problemów z zakresu ekonomiki logistyki i transportu z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów transportu morskiego,
 • umiejętność praktycznego wykorzystywania umiejętności kierowania procesami związanymi z organizacją logistyki i transportu morskiego,
 • umiejętność szczegółowego analizowania i stosowania procedur działań na wypadek realnego zagrożenia bezpieczeństwa w logistyce i transporcie morskim w określonej sytuacji i na określonym stanowisku.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Logistyka i transport morski:

 • Bezpieczeństwo w logistyce i transporcie morskim
 • Ekonomika logistyki i transportu morskiego
 • Monitoring zagrożeń w logistyce i transporcie morskim
 • Podstawy spedycji i transportu morskiego
 • Systemy logistyczne w transporcie morskim
 • Transport morski i magazynowanie materiałów niebezpiecznych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy