Specjalność: Bezpieczeństwo Portów i Przystani Morskich

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Nasz program kładzie nacisk na unikalne aspekty bezpieczeństwa w obszarze portów i przystani morskich, oferując kompleksowe doświadczenie edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w tym dynamicznym środowisku. Przygotowujemy przyszłych specjalistów do skutecznego nadzoru i wsparcia operacji portowych, zapewniając niezbędne umiejętności techniczne i administracyjne.

Studenci naszego programu zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa portów i przystani morskich, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego monitorowania i reagowania na zagrożenia w tym środowisku. Nasze holistyczne podejście do kształcenia obejmuje również szkolenie w zakresie procedur bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i współpracy z innymi jednostkami zaangażowanymi w działania portowe.

Absolwenci specjalności ds. bezpieczeństwa portów i przystani morskich na naszym kierunku zajmują się różnorodnymi aspektami, takimi jak monitorowanie ruchu statków, nadzór nad systemami bezpieczeństwa portowego, prowadzenie szkoleń dla personelu oraz wspieranie działań ratowniczych i interwencyjnych w przypadku awarii. Ponadto, są odpowiedzialni za utrzymanie zgodności z przepisami bezpieczeństwa morskiego oraz wspieranie działań audytowych i inspekcyjnych.

Wybierając naszą specjalność, inwestujesz nie tylko w wiedzę techniczną z zakresu administracji portów i przystani morskich, ale także rozwijasz umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa personelu, statków i infrastruktury portowej. Dołącz do nas, aby stać się profesjonalnym Specjalistą ds. Bezpieczeństwa Portów i Przystani Morskich, gotowym na wyzwania w dynamicznym środowisku morskim.

PROFIL ABSOLWENTA

Ukończenie kierunku Bezpieczeństwo Portów i Przystani Morskich otwiera drzwi do zatrudnienia w różnych sektorach związanych z morskimi operacjami portowymi, takich jak:

  • Porty morskie i przystanie handlowe i jachtowe,
  • Firmy konsultingowe specjalizujące się w bezpieczeństwie portów i infrastruktury morskiej,
  • Agencje rządowe nadzorujące przestrzeganie przepisów i norm bezpieczeństwa na morzu,
  • Organizacje zajmujące się badaniami naukowymi i rozwojem technologii w zakresie bezpieczeństwa portów i przystani morskich.

Specjaliści ds. Bezpieczeństwa Portów i Przystani Morskich są kluczowym elementem zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania portów oraz przystani morskich, przyczyniają się bezpośrednio do rozwoju tego strategicznego sektora gospodarki morskiej

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Bezpieczeństwo Portów i Przystani Morskich

  • Aspekty prawne budowy i eksploatacji portów morskich
  • Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń statkowych
  • Infrastruktura i logistyka morska i portowa
  • Ochrona i obrona portów morskich
  • Podział i przeznaczenie portów morskich
  • Zapewnienie bezpieczeństwa turystów nad wodą
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy