Specjalność: Bezpieczeństwo Morskich Farm Wiatrowych

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Nasz program kładzie nacisk na unikalne aspekty bezpieczeństwa w obszarze morskich farm wiatrowych, oferując kompleksowe doświadczenie edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w tym dynamicznym środowisku. Przygotowujemy przyszłych specjalistów ds. bezpieczeństwa, skutecznego nadzoru i wsparcia operacji na morzu, zapewniając niezbędne umiejętności techniczne i administracyjne.

Nasi studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa morskich farm wiatrowych, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego monitorowania i reagowania na zagrożenia w tym środowisku. Nasze holistyczne podejście do kształcenia obejmuje również szkolenie w zakresie procedur bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i współpracy z innymi jednostkami zaangażowanymi w działania na morzu.

Absolwenci bezpieczeństwa morskich farm wiatrowych na naszym kierunku zajmują się różnorodnymi aspektami, takimi jak monitorowanie warunków pogodowych, nadzór nad systemami bezpieczeństwa, prowadzenie szkoleń dla personelu oraz wspieranie działań ratowniczych w przypadku awarii. Ponadto, są odpowiedzialni za utrzymanie zgodności z przepisami bezpieczeństwa morskiewgo oraz wspieranie działań audytowych i inspekcyjnych.

Wybierając naszą specjalność, inwestujesz nie tylko w wiedzę techniczną z zakresu morskich farm wiatrowych, ale także rozwijasz umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa personelu i infrastruktury na morzu. Dołącz do nas, aby stać się profesjonalnym Specjalistą ds. Bezpieczeństwa Morskich Farm Wiatrowych, gotowym na wyzwania w dynamicznym środowisku offshore.

PROFIL ABSOLWENTA

Ukończenie specjalność Bezpieczeństwa Morskich Farm Wiatrowych otwiera drzwi do zatrudnienia w różnych sektorach związanych z energetyką odnawialną i morskimi farmami wiatrowymi, takich jak:

  • Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych,
  • Firmy konsultingowe specjalizujące się w bezpieczeństwie morskich infrastruktur energetycznych,
  • Agencje rządowe nadzorujące przestrzeganie przepisów i norm bezpieczeństwa na morzu,
  • Organizacje zajmujące się badaniami naukowymi i rozwojem technologii w zakresie energii odnawialnej na morzu.

Bezpieczeństwo Morskich Farm Wiatrowych będzie kluczowym elementem zapewnienia bezpiecznego i efektywnego rozwoju strategicznej gałęzi energetyki odnawialnej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Bezpieczeństwo Morskich Farm Wiatrowych

  • Instalacje konstrukcji morskich
  • Morskie planowanie przestrzenne
  • Jednostki pływające specjalnego przeznaczenia
  • Prawo w morskiej energetyce wiatrowe
  • Struktura, systemy i elementy morskiej elektrowni wiatrowej
  • Zarządzanie potencjałem morskiej energetyki wiatrowej
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy