Specjalność: Bezpieczeństwo turystyki morskiej

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Turystyka morska jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów światowego rynku turystycznego. Termin obejmuje rejsy morskie, rejsy przybrzeżne, żeglarstwo, spływy kajakowe oraz turystykę podwodną. Ze względu na wzrost liczby statków i natężenia ruchu wzrastają zagrożenia dla środowiska morskiego i bezpieczeństwa na morzu. Jeśli interesujesz się podróżami morskimi i bezpieczeństwem, ten kierunek jest dla Ciebie. W trakcie studiów zdobędziesz i poszerzysz wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy usług turystyki morskiej oraz zrozumiesz specyfikę statków wycieczkowych i podróży morskich. Zdobędziesz umiejętności z zakresu usług turystycznych oraz psychologii komunikacji z klientem. Uzyskasz wiedzę o bezpieczeństwie i zagrożeniach związanych z podróżowaniem drogą morską oraz o przepisach obowiązujących w rejsach morskich i śródlądowych.

 

Absolwent studiów Bezpieczeństwo morskie na specjalności Bezpieczeństwo turystyki morskiej jest przygotowany do pracy:

 • na stanowiskach związanych z morskimi usługami turystycznymi,
 • w przedsiębiorstwach turystycznych,
 • w biurach podróży,
 • w biurach touroperatorów,
 • w biurach pośredników turystycznych,
 • w jednostkach administracji morskiej,
 • w państwowych instytucjach regulujących ruch turystyczny,
 • w firmach prywatnych zajmujących się świadczeniem usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności Bezpieczeństwo turystyki morskiej:

 • wyróżniasz się wiedzą o bezpieczeństwie i zagrożeniach w turystyce morskiej;
 • wiesz jakie są determinanty rozwoju i bezpieczeństwa turystyki morskiej;
 • potrafisz działać etycznie i odpowiedzialnie;
 • znasz prawne podstawy usług w turystyce morskiej;
 • wiesz jak skutecznie komunikować się z ludźmi;
 • posługujesz się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia  Językowego Rady Europy.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności specjalności BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI MORSKIEJ

 • Bezpieczeństwo i zagrożenia w turystyce morskiej
 • Organizacja i technika pracy w morskich usługach turystycznych
 • Charakterystyka rejsów-wycieczek morskich
 • Podstawy prawne usług w turystyce morskiej
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy