Specjalność: Ochrona i obrona statków i obiektów morskich

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Dynamicznie rozwijający się transport morski, rosnąca liczba statków oraz natężenie ruchu jednostek pływających, zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa morskiego oraz obiektów morskich. Wraz z rozwojem transportu morskiego wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów do spraw ochrony statków i obiektów morskich. Dzięki specjalności Ochrona i obrona statków i obiektów morskich, zyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa życia i mienia na morzu oraz ochrony środowiska morskiego. Jeśli chcesz być cenionym specjalistą poszukiwanym na europejskim i polskim rynku pracy – to specjalność Ochrona i obrona statków i obiektów morskich jest dla Ciebie! W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę o międzynarodowym kodeksie ochrony statków i obiektów portowych oraz o organizacji ochrony osób, mienia i obiektów. Po ukończeniu tej specjalności staniesz się specjalistą z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na statkach i obiektach morskich.

Absolwent studiów kierunku Bezpieczeństwo morskie na specjalności Ochrona i obrona statków i obiektów morskich jest przygotowany do pracy:

 • w Urzędach Morskich,
 • w Międzynarodowej Organizacji Morskiej,
 • w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego,
 • w firmach z branży Marine security,
 • w firmach ochrony infrastruktury krytycznej,
 • w przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się ochroną obiektów, osób i mienia,
 • w sztabach kryzysowych,
 • w firmach zajmujących się transportem morskim.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Ochrona i obrona statków i obiektów morskich student zdobędzie:

 • wiedzę na temat istoty oraz miejsca i roli ochrony i obrony statków i obiektów morskich w systemie bezpieczeństwa morskiego oraz na temat zasadniczych zagrożeń tego bezpieczeństwa,
 • wiedzę na temat organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania systemów bezpieczeństwa, również w aspekcie relacji międzynarodowych,
 • wiedzę z zakresu zagadnień zapewniania bezpieczeństwa statków i obiektów morskich oraz ich uwarunkowania systemowo-prawne, system ochrony morskiej granicy państwa,
 • wiedzę na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na statkach i obiektach morskich, aspektów zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem działań profilaktycznych, prewencyjnych, kryminalistycznych, ochronnych, biorąc pod uwagę teraźniejsze problemy, jak również doświadczenia historyczne,
 • wiedzę z zakresu regulacji prawnych odnoszących się do pracy i zadań pracowników ochrony na statkach i obiektach morskich,
 • wiedzę na temat wielopłaszczyznowych aspektów z zakresu organizacji ochrony osób, obiektów i mienia, w tym ochrony VIP na statkach i obiektach morskich ,
 • wiedzę na temat zasad postępowania pracownika ochrony w różnorodnych sytuacjach, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych oraz w sytuacjach zagrożenia, bądź kryzysu z uwzględnieniem samoobrony i technik interwencji,
 • wiedzę na temat zasad i przepisów używania broni palnej, zasady bezpieczeństwa posługiwania się bronią oraz elementy taktyki strzeleckiej,
 • umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu ochrony i obrony statków i obiektów morskich oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i zdarzeń w nich zachodzących,
 • umiejętność scharakteryzowania strategii i taktyki organizacji ochrony i obrony statków i obiektów, szczególnie w kontekście ochrony VIP,
 • umiejętność przygotowania planu ochrony osób, obiektów i mienia dotyczącego statków i obiektów morskich, wykorzystując i przetwarzając niezbędne informacje, z uwzględnieniem ochrony VIP,
 • umiejętność praktycznego wykorzystywania kompetencji związanych z kierowaniem procesami związanymi z zarządzaniem bezpieczeństwem na statkach i obiektach morskich, w tym ochroną osób, obiektów i mienia,
 • umiejętność szczegółowego analizowania ii stosowania procedury działań na wypadek realnego zagrożenia bezpieczeństwa na statku lub innych obiektach morskich w określonej sytuacji i na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności specjalności OCHRONA I OBRONA STATKÓW I OBIEKTÓW MORSKICH

 • Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego
 • Organizacja ochrony osób, obiektów i mienia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na statkach i obiektach morskich
 • Samoobrona i techniki interwencji
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Regulacje prawne wykonywania zadań przez pracowników ochrony
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy