Dr Urszula LASA

Wieloletni praktyk organizacji i zarządzania podmiotami leczniczymi. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu placówkami medycznymi realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego, ratownictwa medycznego, rehabilitacji domowej.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. W 2015 roku napisała i obroniła pracę doktorską pt.: „Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną”. Jest absolwentką Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki terapeutycznej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: zarządzanie służbą zdrowia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2002-2011 pracowała jako Koordynator Przychodni Specjalistycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Pełniła funkcję dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, a także dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bytomiu. W latach 2015-2017 była zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Od 2018 roku jest kierownikiem Ośrodka Rehabilitacji Euro-Med w Tychach.

Prowadzi badania w zakresie ekonomiki zdrowia, a w szczególności stosowanych systemów zarządzania w podmiotach leczniczych oraz alokacji zasobów, a zwłaszcza zasobów finansowych. Program prowadzonych przez nią obserwacji i analiz obejmuje sytuację finansowo-ekonomiczną podmiotów leczniczych, koszty leczenia pacjentów, wpływ stosowanych instrumentów zarządzania na wzrost efektywności ekonomicznej podmiotów leczniczych, a także wdrożone systemy zarządzania oraz ich wpływ na funkcjonowanie, zarządzanie i rozwój placówek medycznych.

Jest autorką licznych publikacji związanych z obszarem jej zainteresowań badawczych, m.in. artykułów: „Efekty wdrożenia planu strategicznego w pionie pielęgniarskim Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – studium przypadku”, „Czy należy urynkowić usługi medyczne? (wybrane zagadnienia)”, „Prognozowanie liczby pacjentów poradni ortopedycznej”, „Znaczenie prognoz w zarządzaniu podmiotem leczniczym”, „Koszty podmiotów leczniczych w ujęciu procesów i działań”, „Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu placówką medyczną”.

Zainteresowania: gra w szachy, turystyka i rekreacja.