Dr Stefan CZMUR

Ur. 2 listopada 1949 r. w Bolesławcu woj. dolnośląskie. Generał brygady WP, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Akademii Sztabu Generalnego i Podyplomowego Studium Polityki Obronnej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także amerykańskiego Air War College w Montgomery w stanie Alabama. Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, od 1999 roku w Sztabie Generalnym WP m.in. na stanowisku szefa Zarządu Planowania Rozwoju Sił Zbrojnych. W latach 2005-2009 zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego w Komitetach Wojskowych Unii Europejskiej i NATO oraz asystent szefa Sztabu Generalnego WP. Po zakończeniu służby wojskowej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Radca – ministra do spraw polityki bezpieczeństwa i obronnej UE. W latach 2012 – 2016 ambasador RP w Królestwie Norwegii i Republice Islandii. Początkowo specjalizował się w historii sztuki wojennej, głównie lotnictwa. Po ukończeniu studiów podyplomowych zajmuje się sprawami szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym planowania obronnego, polityki i strategii bezpieczeństwa oraz operacji reagowania kryzysowego NATO i UE. Członek zespołu eksperckiego przy opracowaniu Strategii Wojskowej RP 2003 i Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2014 oraz członek zespołu eksperckiego Ronalda Asmusa w trakcie prac nad Koncepcją Strategiczną NATO przyjętą w 2010 roku.  Uczestnik wielu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek i opracowań naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno naukowych opublikowanych w periodykach naukowych i czasopismach wojskowych, w tym zagranicznych. Najważniejsze publikacje: Walka o panowanie w powietrzu – 1988, El-Alamein – 1996, Historia Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 1939-1945 – 1997, Dowódcy lotnictwa i obrony powietrznej– 1998, Generałowie w stalowych mundurach – 2003.

Za osiągnięcia zawodowe odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenie Polski (2004) oraz Krzyżem Wielkim Zasługi Królestwa Norwegii (2016).