dr Krzysztof KOLECKI

W 1995 roku ukończył studia wyższe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych, uzyskując tytuł magistra psychologii o specjalności psycholog zdrowia / psycholog kliniczny. W czasie studiów ukończył 2 letnie studium podyplomowe Neuro–Lingwistycznego Programowania (NLP) prowadzone przez Milton H. Erickson Institut Berlin, uzyskując certyfikat Praktyka NLP.

W latach 2000–2004 pracował jako doktorant na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, uzyskując w 2004 r. tytuł doktora nauk humanistycznych. Doktorat z zakresu seksuologii społecznej oraz psychologii bliskich relacji napisał pod kierownictwem prof. dr hab. Lechosława Gapika.

W roku 1999 ukończył dwusemestralne Studium Podyplomowe w zakresie: „Seksuologia i Edukacja Seksualna” na Wydział Studiów Edukacyjnych UAM. W 2002 roku, również na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, uzyskał Certyfikat Specjalisty 1 Stopnia w zakresie Seksuologii Społecznej.

Posiada certyfikat Praktyka Hipnozy Konwersacyjnej NLP uzyskany w Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu i The Society of Neuro-Linguistic Programming „The NLP Connection”, USA.

Pracuje jako psycholog, specjalizując się przede wszystkim w poradnictwie seksuologicznym i małżeńskim, oraz w pomocy psychologicznej w kryzysach rozwojowych osób dorosłych, przyjmując w Przychodni Psychosomatycznej PROHOMINIS. Swój warsztat psychoterapeutyczny kształcił na wielu szkoleniach Polskiego Instytutu Ericksonowskiego oraz Instytutu Psychoterapii we Wrocławiu.

Członek – założyciel Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego afiliowanego przy Polskiej Akademii Medycyny, Albert Schweitzer World Academy of Medicine.

Pisał felietony dowolne i w zakresie poradnictwa seksuologicznego i psychologicznego w dodatku weekendowym „WEEKend” dziennika „Dziennik Nowy” w Nowym Yorku, w USA. Obecnie publikuje artykuły popularno-naukowe łączące podejście antropologiczne z psychologicznym w kwestiach parapsychologii, głównie w miesięczniku “Czwarty Wymiar”.

Przez 20 lat uczył się sztuki walki Taichi Chuan u sifu Piotra Ziemby i Mistrza Yang Jwing Minga. Jest instruktorem (TKKF) rekreacji ruchowej w zakresie Taichi Chuan, Jogi i Chikungu. Nauczał Taichi Chuan przez 4 lata. W trakcie uzyskiwania 2¡  szkoleniowego z Taichi w szkole Yang`s Martial Arts Association, Boston, USA. Był uczestnikiem wielu zawodów Kung Fu o randze międzynarodowej. Aktualny drugi v-ce mistrz Polski w formach tradycyjnych Tai Chi Chuan.

Zajmował się także amatorsko tańcem współczesnym. Szczególnie techniką Contact Improvisation – uczeń Milana Kozanka przez 5 lat oraz Butoh – uczeń Atsushiego Takenouci przez 2 lata. Brał udział w licznych projektach improwizacyjnych pod okiem Wojciecha Mochnieja i Mellisy Monteros w Poznaniu w trakcie Biennale Tańca Współczesnego oraz w Zielonej Górze w trakcie Festiwalu Improwizacji.

Od 18 lat aktywny wspinacz sportowy, taternik i alpinista zrzeszony w Klubie Wysokogórskim w Poznaniu. Od 2 lat pasjonuje się żeglarstwem morskim.

W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa pracuje od roku jej założenia. Przez ten czas prowadził zajęcia dydaktyczne z ponad 80 różnych przedmiotów, kilka razy uzyskując laur Nauczyciela Roku przyznawany przez kapitułę studentów. Przez rok pełnił funkcję Prodziekana do Spraw Kształcenia na Wydziale w Poznaniu. Obszar głównych zainteresowań dydaktycznych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa to: psychologia ogólna oraz psychologia rozwojowa i osobowości, psychologia społeczna i psychologia emocji. Obszar zainteresowań naukowych to od 6 lat głównie: szamanizm a psychoterapia, enteogeny (psychodeliki) i ich potencjał do stosowania w leczeniu psychiatrycznym i terapii oraz psychoterapii.