Dr Danuta BARTKOWIAK

dr Danuta Bartkowiak (w Bibliotece WSB, Poznań. Lipiec 2019 r.)

Doktor historii. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, a pracę magisterską na Wydziale Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo pracuje od 1984 r. początkowo w Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Badań nad Polonią Zagraniczną, następnie w Zakładzie Badań Narodowościowych. Aktualnie pracuje w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.  Jest wykładowcą (współpracuje także z programem ERASMUS) oraz promotorem prac licencjackich i magisterskich. Została nominowana do nagrody Rektora w 2013 r., a także w 2018 r.

Danuta Bartkowiak i studenci ERASMUS z Hiszpanii z Universidad de Oviedo
Źródło: archiwum własne

W 2009 r. objęła stanowisko Dyrektora Biblioteki i tę funkcję pełniła do września 2019 r. W 2011 r. wprowadziłaBibliotekę WSB do Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych i aktywnie uczestniczyła w ogólnopolskich konferencjach organizowanych przez wspomnianą Sekcję. Danuta Bartkowiak jest odkrywcą grobu inż. Ernesta Malinowskiego w Limie, konstruktora (XIX w.) najwyższej do niedawna kolei na świecie – Kolei Transandyjskiej, autorką biografii o nim oraz wielu audycji telewizyjnych i radiowych (polskich i zagranicznych), a także współorganizatorką konferencji międzynarodowych.


Danuta Bartkowiak i ekipa TVP przy odnalezionym grobie Ernesta Malinowskiego. Lima 1978 r.
Źródło: archiwum własne

Jest również dwukrotną stypendystką Rządu Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Francuskiej, odznaczoną złotą odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz odznaką Towarzystwa Peruwiańsko-Polskiego. Jest także członkiem-korespondentem Sociedad Geografica de Lima (Peru) oraz członkiem – fundatorem Towarzystwa Polsko-Peruwiańskiego i członkiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Danuta Bartkowiak z Elżbietą Dzikowską i Tonym Halikiem w programie podróżniczym „Pieprz i Wanilia”. Warszawa 1998 r.
Źródło: archiwum własne

Główne publikacje: Polacy w Hiszpanii i Portugalii [w:] Polonia w Europie pod red. Prof. dr hab. B. Szydłowskiej-Ceglowej, Poznań 1992;  Ernest Malinowski konstruktor kolei transandyjskiej, Poznań 1996; Ernesto Malinowski 1818-1899constructor del Ferrocarril Transandino, Lima 1999;  Diaspora polska w Hiszpanii i Portugalii [w:] Diaspora Polska, pod red. Prof. dr hab. A. Walaszka, Kraków 2001; (Współautor) Polska refleksja nad narodem, Poznań 2002;  (Współautor) Polska refleksja nad Europą, Poznań 2007;  Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii (hasła), pod red. prof. dr hab. K. Dopierały, Toruń 2003-2006; Dążenia separatystyczne mniejszości narodowych w Europie [w:] Bezpieczeństwo Europy. Aspekty geopolityczne, pod red. dr T. Z. Leszczyńskiego, Kraków 2015; (Współautor) Polacy w dziejach Peru. Los Polacos en la historia del Perú. Toruń 2019. Artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych. Audycje radiowe i telewizyjne w mediach polskich i zagranicznych.


Danuta Bartkowiak prezentująca najnowszą publikację (
Polacy w dziejach Peru. Los Polacos en la historia del Perú. Toruń 2019) oraz Alberto Salas-Barahona ambasador Republiki Peru. Warszawa lipiec 2019 r.
Źródło: archiwum własne

Danuta Bartkowiak reprezentuje WSB w pracach Rady Programowej Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu, działającym przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie od 2009 r. prowadzi wykłady dla słuchaczy. Na mocy uchwały Zarządu UTW (z dnia 7.08.2014 r.) otrzymała okolicznościowy medal z okazji  XXV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu za znaczący wkład w rozwój tej instytucji.

Zasadniczym obszarem zainteresowań Danuty Bartkowiak jest polityka, historia i kultura europejska oraz miejsce Polski (Polaków) w zmieniającej się Europie i na świecie, a także problemy mniejszości narodowościowych. Prywatnie – kocha rodzinę, jeździ na rowerze uwielbia książki oraz wędrówki po górach i swoje urocze trzy koty z koteczką Talią rasy Maine Coon na czele, z którą zdobywa szczyty górskie!