Wydział gliwicki z nową szkołą partnerską

21 października 2019 roku Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach i Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach podpisały porozumienie o współpracy. Dziekan dr inż. Ewa MAKOSZ i Pan Dyrektor mgr Jan ŁATA złożyli podpisy pod umową o współpracy. Obejmować będzie ona sferę wychowawczą, dydaktyczną oraz badawczo – wdrożeniową. Zamiarem obu stron jest podnoszenie poziomu kształcenia studentów oraz uczniów, a także rozwój kadr naukowych i dydaktycznych.

Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach jest szkołą o tradycjach mundurowych. Mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy te tradycje będą nadal podtrzymywane.                         .

Szkoła jest otwarta na współpracę w zakresie warsztatów, wykładów otwartych, turniejów oraz innych ciekawych i owocnych projektów – to dobra informacja dla wszystkich studiujących w WSS Gliwice.