Dr Katarzyna GÓRECKA

W 2003 roku w grupie pięciu najlepszych absolwentów ukończyła wyższe studia zawodowe w Puławskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Puławach uzyskując tytuł licencjata marketingu i zarządzania w zakresie: informatyka w zarządzaniu. Za osiągnięcia w czasie studiów została nagrodzona stypendium z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Bezpośrednio po ukończeniu studiów wyjechała na półroczne stypendium do Niemiec i uczęszczała tam do Hochschule Magdeburg – Stendal na kierunku Gospodarka. W Niemczech otrzymywała stypendium z Fundacji Hans und Eugenia Jütting – Stiftung Stendal.

W 2005 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku finanse i bankowość, w specjalności finanse i polityka pieniężna. Podczas studiów otrzymywała stypendium za wysokie wyniki w nauce.

W 2007 roku ukończyła dwu semestralne studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie Kryzysowe w systemie Bezpieczeństwa Narodowego.

W 2015 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu obroniła pracę doktorską na temat: Gospodarowania przez administrację publiczną zasobami przeciwdziałającymi zagrożeniom bezpieczeństwa województwa śląskiego w latach 2009-2013, uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.

W 2018 roku ukończyła dwu semestralne studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką, a w 2019 ukończyła trzy semestralne studia podyplomowe Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe.

W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa pracuje od jej powstania, jest najstarszym pracownikiem Uczelni i jako pierwsza podpisała umowę o pracę. Przygodę z Uczelnią rozpoczęła od stanowiska dyrektora biura kanclerza, poprzez dyrektora biura rektora, zastępcę dyrektora Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem.
Jako pełnomocnik rektora odpowiadała za wszystkie formy kształcenia ustawicznego realizowanego w Uczelni. Od 2006 do 2010 roku była prezesem zarządu Fundacji „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. Od marca 2008 kierowała działem kształcenia Uczelni.
W sierpniu 2011 roku wyznaczona została na stanowisko dyrektora działu administracyjnego. Od 2013 do 2019 prezes zarządu CSS COMPANY Sp. z o.o.

W październiku 2012 roku została wyznaczona na stanowisko prorektora, które we wrześniu 2014 roku zostało przekształcone na stanowisko prorektor ds. strategii a od – 2015 roku na stanowisko prorektor ds. społecznych. Od października 2017 roku jest prorektorem. W Uczelni odpowiada za sprawy administracji, logistyki i finansów Uczelni.

Przez ten czas prowadziła zajęcia dydaktyczne z ponad 30 różnych przedmiotów, uzyskując laur Nauczyciela Roku i Najbardziej Lubianego Nauczyciela Roku  przyznawany przez kapitułę studentów.

Obszar głównych zainteresowań dydaktycznych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa to: ekonomia, zarządzanie, zachowania organizacyjne oraz etyka. Od 2018 opiekun organizacji studenckiej „DYRYGENT” – Akademia Zarządzania, w ramach której organizuje konferencję studencką „Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności”. Dzięki współpracy ze społecznością studencką doświadczyła i hołduje myśli, że „nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.