Prof. dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI

Generał broni, w roku 1972 ukończył Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W tym samym roku rozpoczął służbę na Wydziale Programowania Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji Sztabu Generalnego WP. Od roku 1979 pracował w Zarządzie Informatyki Sztabu Generalnego WP.

Od 1983 roku służył w pionie kadrowym MON, pełniąc m.in. funkcje szefa wydziału planowania, szefa oddziału organizacyjnego oraz szefa zespołu ds. organizacyjno-mobilizacyjnych. W 1994 roku objął stanowisko zastępcy szefa Departamentu Kadr, a po reorganizacji, w 1996 roku, dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego.

W latach 2001-2005 Attache Obrony, wojskowy – morski i lotniczy przy Ambasadzie RP w Pekinie akredytowany na Mongolię oraz Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną. Po powrocie do kraju, od 2006 roku był doradcą Ministra Obrony Narodowej. W czerwcu 2006 r. wyznaczony został na stanowisko Rektora Akademii Obrony Narodowej.

W 1984 roku uzyskał stopień doktora nauk wojskowych w Akademii Sztabu Generalnego WP, a w 2001 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej. Jest również absolwentem brytyjskich szkół językowych – Defense School of Languages i MLS International College oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Obrony. Zna biegle język angielski i rosyjski. Odznaczony m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Jest autorem wielu publikacji – prac naukowo-badawczych, skryptów i referatów na konferencje naukowe z zakresu obronności Państwa m. in. „Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego (red.), Przemyśl 2007 r., „Chiny – partner czy hegemon. Wybrane aspekty bezpieczeństwa”, Warszawa 2009 r.

Wykładowca Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa pracuje od marca 2010 roku.