Relacja ze szkolenia kryminalistycznego z gościem specjalnym w Poznaniu

W dniu 22.10.2019 w Poznaniu, w ramach cyklu szkoleń kryminalistyczno-śledczych organizowanych przez Akademickie Biuro Karier i Rozwoju, odbyło się szkolenie pt. „Kryminalistyczne czynności procesowe a skutki popełnianych błędów”.

Szkolenie poprowadził Pan Andrzej STRABEL, który w Policji przepracował 30 lat, zajmując różne stanowiska – zaczynając od służby prewencyjnej poprzez służbę operacyjno-dochodzeniową do eksperta kryminalistyki – kierownika pracowni daktyloskopijnej i automatycznej identyfikacji komputerowej śladów linii papilarnych (“AFIS”) Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu.

Szkolenie to było wyjątkowe, nie tylko ze względu na realizowany program i treści merytoryczne.
Do udziału w spotkaniu został zaproszony gość specjalny – Pan Tomasz M., który osobiście przedstawił słuchaczom swoją sytuację z 23 lipca 2015 roku, dotyczącą zdarzenia kryminalnego, w którym między innym uczestniczył jako właściciel lokalu „klubu muzycznego”. Opisywana sytuacja dotyczyła ustawowego zdarzenia, jakim jest kontratyp w polskim prawie karnym materialnym, ściślej rzecz ujmując obrony koniecznej, jako okoliczności wyłączającej bezprawność czynu zabronionego, opisanej przez ustawodawcę w art. 25 § 1 kodeksu karnego oraz dalszych konsekwencji wynikających
z niewłaściwie prowadzonych czynności procesowych.

W postępowaniu karnym bardzo często dochodzi do sprzeczności między dowodami popierającymi tezy oskarżenia i obrony, dlatego w trakcie szkolenia interesująco przedstawiono wartości wyników poszczególnych nawet pojedynczych czynności będących źródłem takich dowodów potrzebnych dla organów procesowych podejmujących decyzje oraz postanowienia w postępowaniu karnym. Z tego punktu widzenia niezwykle ciekawe poznawczo było przedstawione przez zaproszonego gościa Pana Tomasza M., zarejestrowane przez monitoring całe zdarzenie, stanowiące kluczowy materiał wizualizacyjny, jako logiczny i chronologiczny przebieg całego zdarzenia.

Następnie w trakcie szkolenia został wnikliwie poddany analizie przypadek wstępnie zakwalifikowanego w dniu 31 sierpnia 1987 roku samobójstwa 67 letniego mężczyzny. Na podstawie opisanej autentycznej relacji w książce autorstwa Jerzego Jakubowskiego pt. „Policjant”, prowadzący szkolenie Pan Andrzej STRABEL przybliżył opisywane fakty, gdyż osobiście był uczestnikiem bardzo ważnych czynności jakimi było powtórne kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia. Omawiane przez prowadzącego studium przypadku było prawdziwą ucztą dla oczu i uszu uczestników szkolenia.

Wszyscy słuchacze szkolenia jednomyślnie bardzo wysoko ocenili sposób i metody w prowadzeniu tak specyficznego tematu i wyprowadzili wspólną konkluzję: „…Po raz kolejny w dniu dzisiejszym udowodnił Pan, że badanie miejsca zdarzenia każdej zbrodni jest kopalnią wiedzy i jego profesjonalne przeprowadzenie może być kluczem do wyjaśnienia każdej kryminalnej zagadki.”

Zapraszamy na kolejne szkolenie dla pasjonatów tematyki kryminalistyczno-śledczej: już 10.12.2019
w Poznaniu odbędzie się „Profilowanie psychologiczne sprawców przestępstw”.

   

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń na stronie: https://www.wsb.net.pl/kursy-i-szkolenia/

KONTAKT:
AKADEMICKIE BIURO KARIER I ROZWOJU
E-MAIL: [email protected]
TEL. 61 8 510 518 WEW. 220