Nowi partnerzy Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu!

W dniu 23.10.2019 roku nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Wydziałem Studiów Społecznych w Poznaniu
a Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu – Filiami w Gnieźnie oraz Śremie.

Zamierzone działania obejmować będą przede wszystkim popularyzację problematyki bezpieczeństwa człowieka.

Poprzez obopólne udzielanie wsparcia naukowego i kulturalnego, a także organizowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowych, wszyscy uczniowie, w tym uczniowie szkół partnerskich oraz Studenci będą podnosić swoje kwalifikacje i promować ideę rozwoju osobistego.

Jompran