Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

PEDAGOGIKA
Studia licencjackie (I stopnia) – GLIWICE
Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent studiów na kierunku pedagogika posiada podstawową wiedzę ogólno-pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną niezbędną do zrozumienia mechanizmów rządzących kształceniem i wychowaniem oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań współczesnej, dynamicznie rozwijającej się edukacji. Posiadając kompetencje pedagogiczne i wychowawcze, potrafi poruszać się w różnych obszarach działań edukacyjnych. Wyposażony w specjalistyczny aparat pojęciowy i diagnostyczny jest rzetelnie przygotowany do zawodu. Uwrażliwienie humanistyczne i umiejętności refleksyjnego spojrzenia na rzeczywistość edukacyjną XXI wieku powodują przyjęcie postawy aktywnego i twórczego funkcjonowania w społeczeństwie. Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zalety studiów w WSB

W ramach kierunku pedagogika na Wydziale w Gliwicach możesz studiować równolegle więcej niż jedną specjalność, zyskując jednocześnie wiedzę i cenny czas! Przygotowaliśmy dziesięć różnych specjalności do wyboru, tak abyś mógł wybrać ścieżkę edukacyjną odpowiednią dla siebie.

Image module
Image module

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa to gwarancja jakości kształcenia. Zatrudniamy doświadczonych praktyków i specjalistów w dziedzinie edukacji, socjologii i psychologii. Wybierając studia dzienne lub zaoczne zdobędziesz wiedzę, której nie znajdziesz w książkach. Współpracujemy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi co pozwala nam zaproponować interdyscyplinarny program nauczania.

Jako student WSB możesz wnioskować o Indywidualną Organizację Studiów (IOS). Wiemy, że życie jest nieprzewidywalne – obowiązki zawodowe, sprawy rodzinne czy kłopoty zdrowotne – z nami możesz studiować zdalnie, bez konieczności obecności na zajęciach stacjonarnie!

Image module
Image module

Masz szansę zdobywać doświadczenie i odbywać praktyki zawodowe w instytucjach współpracujących z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach, zakładach karnych itp.

Testimonial by Magdalena Jakubowska
„Podczas studiów zdobywam rzetelne przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim nabyłam szereg kompetencji „miękkich”, które będę mogła wykorzystać zarówno w zawodowej jak i prywatnej przyszłości. Atutem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa jest jej praktyczny charakter”.
Magdalena Jakubowska
studentka 3 roku, 24 lata

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Tematyka przedmiotów w WSB dopasowana jest to danej specjalności. W toku studiów zdobędziesz szczegółową wiedzę pedagogiczną oraz ogólną wiedzę z zakresu filozofii, socjologii i psychologii. Poznasz współczesne teorie dotyczące wychowania i nauczania, resocjalizacji, terapii pedagogicznej  oraz zasady funkcjonowania środowisk wychowawczych.

W planie studiów dla pedagogiki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa na Wydziale w Gliwicach znajdują się m. in. następujące przedmioty podstawowe i kierunkowe:

  • Socjologia wychowania;
  • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;
  • Filozofia;
  • Historia myśli pedagogicznej;
  • Wybrane problemy kultury współczesnej;
  • Psychologia rozwojowa i osobowości.

SPECJALNOŚCI

na kierunku PEDAGOGIKA w Gliwicach

Studiując pedagogikę na śląskim wydziale masz możliwość wyboru  specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach rynku pracy:

EDYCJA 2023/2024

OPŁATY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również opcja ratalna.

 

Opłaty za studia dla kierunku pedagogika w Gliwicach

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
5300zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2700zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
470zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
5100zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2600zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
450zł
Za miesiąc z góry


Nasza Uczelnia posiada również budżet stypendialny. Dzięki wsparciu finansowemu WSB masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
naszej Uczelni
0
kierunków studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych opinii
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować:

DLA KOGO?

Studia te skierowane są do osób, które cechują się zrozumieniem, wytrwałością i potrafią pracować z ludźmi. Pedagogika to kierunek ludzi otwartych i lubiących nauczać innych. To studia dla tych, którzy posiadają umiejętność komunikowania się i przekazywania wiedzy.

Pasjonuje Cię świat edukacji i kwestie wychowawcze? Czujesz chęć niesienia pomocy innym? Wytrwale i cierpliwie dążysz do celu? W takim razie to studia dla Ciebie!

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
Image module

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu studiów znajdziesz zatrudnienie w:

  • Instytucjach poprawczych i karnych;
  • Fundacjach;
  • Centrach pomocy rodzinie.
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2023/2024

Edycja 2024/2025

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: