Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

Specjalność: Pedagogika pracy z BHP

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na rynku pracy? Ta specjalność jest dla ciebie! Czy wiesz,
że Polska na tle UE zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o pracowitość? To właśnie w pracy spędzamy najwięcej czasu zapominając często o higienie pracy, nie dbając o jej bezpieczne wykonywanie. Zatem, zdecyduj się na przygodę życia
i przygotuj się do pracy z osobami dorosłymi jako instruktor czy wykładowca BHP w przedsiębiorstwie!

Na studiach nie tylko poznasz obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
lecz dowiesz się jak skutecznie i efektywnie kształcić postawę proaktywną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników przedsiębiorstwa, wykorzystując przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu pedagogiki pracy i innych dyscyplin z nią związanych.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe pedagoga pracy-pracownika służb BHP (kod: 325590, zgodnie z klasyfikacją zawodów
i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

-specjalisty ds. szkoleń z zakresu BHP w organizacji,

-właściciela firmy świadczącego usługi z zakresu BHP,

-specjalisty w organach nadzoru nad warunkami pracy,

-specjalisty w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych
i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka
,

-kierownika kierującego zespołami w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy,

-specjalista ds. wdrażania systemów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika pracy z BHP na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności dotyczące zasad kształtowania bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy, wykorzystuje przepisy w działaniach na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, dokonuje oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie kształtowania właściwej postawy do pracy zawodowej, higieny i bezpieczeństwa.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Pedagogika pracy z BHP

  • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
  • Metodyka szkolenia z BHP
  • Profilaktyka zdrowotna i medycyna pracy
  • Regulacje prawne ochrony pracy
  • Służba BHP w zakładzie pracy

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy