Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

Specjalność: Logopedia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Chcesz pracować z drugim człowiekiem, pomagać mu w rozwiązywaniu jego trudności w zakresie komunikacji, masz nieskazitelną dykcję? Zdecyduj się na specjalność o szerokich możliwościach zawodowych. Jako logopeda będziesz zajmował(a) się diagnozowaniem wad i zaburzeń mowy na różnym tle, opracujesz program terapii i będziesz go realizować. Praca logopedy to też poprawa czynności mowy, trening dykcji i wymowy osób bez zaburzeń logopedycznych. Logopeda pracuje z dziećmi jak i osobami dorosłymi w różnym wieku.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe logopedy (kod: 229402, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

– w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła, ośrodek szkolno-wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna),

– w placówkach opieki nad małym dzieckiem (żłobki),

– w zespołach wczesnego pomagania i ośrodkach wczesnej interwencji,

– w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych i opiekuńczo rehabilitacyjnych
(np. dla dzieci z MPD, z niepełnosprawnością intelektualną i in.)
,

– w poradniach specjalistycznych (np. dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy),

– w poradniach logopedycznych służby zdrowia,

– w prywatnych gabinetach logopedycznych,

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności logopedia posiada wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, medycyny
i językoznawstwa niezbędną do wykonania zawodu logopedy. Posiada umiejętności diagnozowania i prowadzenia zajęć terapii zaburzeń mowy, podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem, jest przygotowany do działań związanych ze wspieraniem rozwoju mowy dzieci.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Logopedia

  • Diagnoza logopedyczna
  • Trudności i zaburzenia mowy
  • Metodyka i warsztat pracy logopedy
  • Proces rozwoju mowy i uczenia się
  • Terapia logopedyczna

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy