Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

Specjalność: Animacja kultury z arteterapią

STUDIA I STOPNIA

Absolwent specjalności animacja kultury z arteterapią posiada umiejętności diagnozy zachowań w połączeniu z analizą dzieł artystycznych (m.in. literatury, filmu, teatru), stosowania technik terapeutycznych i planowania różnych rodzajów aktywności kulturowych człowieka. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem, jest przygotowany do działań związanych z animacją kultury w środowisku lokalnym

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Animacja kultury z arteterapią

  • Kultura literacka
  • Arteterapia, biblioterapia, kinoterapia i muzykoterapia
  • Metodyka animacji kultury
  • Warsztat arteterapeuty i etyki działań
  • Terapia przez dramę
  • Sztuka mówienia i emisja głosu
  • Warsztaty teatralne
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy