Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

Specjalność: Animacja kultury z arteterapią

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Uważasz się za osobę kreatywną? Masz zdolności artystyczne? Lubisz kontakt z ludźmi? Ta specjalność jest dla ciebie! Zadaniem animatora kultury jest inicjowanie, organizowanie kultury w środowisku lokalnym, kształtowanie upodobań
czy zainteresowań artystycznych i kulturowych, rozwijanie artystycznej twórczości amatorskiej wykorzystując kompetencje
z zakresu arteterapii.  Nauczysz się, jak przygotować plan rozwoju kulturowego dostosowany do potrzeb i zainteresowań danej grupy wiekowej czy społecznej. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania ciekawych wydarzeń
o charakterze kulturowym, przy współpracy z różnymi organizacjami kulturowymi. Zostaniesz wyposażony(a) w wiedzę
i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i kulturoznawstwa, co pozwoli ci zrozumieć procesy związane
z tworzeniem, upowszechnianiem kultury, wykorzystując jej walory terapeutyczne.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe animatora kultury (kod: 343901, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

-w instytucjach kultury,

-w instytucjach oświaty,

-w instytucjach samorządowych w wydziale ds. kulturalnych,

-w instytucjach pozarządowych zajmujących się działalnością kulturalną,

-w stowarzyszeniach o charakterze działalności społeczno- kulturalnej,

-w organizacjach turystycznych,

-w placówkach zajmujących się promocją zdrowia,

-w środkach masowego przekazu,

-jako właściciel własnej firmy podejmującej działania z animacją kultury w skali lokalnej i szerszej gotowej do współpracy z samorządami terytorialnymi i Unią Europejską.

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności animacja kultury z arteterapią na studiach I stopnia ma wiedzę
z zakresu:

  • kultury i sztuki oraz terapii przez sztukę;
  • charakteryzuje proces enkulturacji,
  • zna koncepcje człowieka,
  • rozumie rolę terapii w edukacji oraz wymienia i charakteryzuje metody i techniki terapeutyczne z obszaru artis.

Posiada umiejętności diagnozy zachowań w połączeniu z analizą dzieł artystycznych (m.in. literatury, filmu, teatru), stosowania technik terapeutycznych i planowania różnych rodzajów aktywności kulturowych człowieka.
Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem, jest przygotowany do działań związanych z animacją kultury w środowisku lokalnym.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Animacja kultury z arteterapią

  • Kultura literacka
  • Arteterapia, biblioterapia, kinoterapia i muzykoterapia
  • Metodyka animacji kultury
  • Warsztat arteterapeuty i etyki działań

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy