Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

Specjalność: Pedagogika małego dziecka

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Pedagogika małego dziecka to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem procesów wychowania i rozwoju dziecka w wieku od 0 do 6 lat. Jest to etap życia, który jest szczególnie ważny dla rozwoju dziecka, ponieważ w tym czasie kształtują się podstawowe cechy i umiejętności, które będą mieć wpływ na całe życie. Pedagogika małego dziecka skupia się na różnych aspektach rozwoju dziecka, takich jak rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. W ramach tej dziedziny nauki badane są również procesy wychowania, takie jak nauczanie, kształtowanie postaw i wartości, rozwijanie umiejętności oraz budowanie tożsamości dziecka. Celem pedagogiki małego dziecka jest wspieranie rodziców, nauczycieli i opiekunów zapewnieniu dziecku wsparcia i opieki, które umożliwią mu rozwój w różnych obszarach życia. Dzieci potrzebują stabilnego i bezpiecznego środowiska, które pozwoli im rozwijać się fizycznie, emocjonalnie i intelektualnie. Pedagodzy małego dziecka starają się rozumieć i zaspokajać te potrzeby, aby dziecko mogło rozwijać swoje umiejętności, wiarę w siebie i relacje z innymi. W ramach pedagogiki małego dziecka opracowywane są również programy i strategie edukacyjne dla dzieci i ich opiekunów. Te programy mają na celu rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych dziecka oraz przygotowanie go do dalszej edukacji i dorosłego życia.  Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie dziecku optymalnych warunków rozwoju i przygotowanie go do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pedagogika małego dziecka to dziedzina nauki, która jest niezwykle ważna dla przyszłości dziecka, ponieważ wpływa na rozwój jego umiejętności, postaw i wartości, a także na relacje z innymi ludźmi.

 

Podejmując studia na specjalności Pedagogika małego dziecka student zdobędzie:

 • wiedzę na temat współczesnych teorii opieki i wychowania dzieci uwzględniając modele, funkcje, formy i metody ich realizacji adekwatne do wieku rozwojowego dziecka,
 • wiedzę o różnych środowiskach, szczególnie o rodzinie, jej funkcjonowaniu i oddziaływaniu na funkcjonowanie psychiczne i fizyczne oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb,
 • wiedzę o prawach i obowiązkach opiekuna małego dziecka w zakresie wspomagania rozwoju oraz opieki pielęgnacyjnej, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wiedzę z zakresu prawa oświatowego,
 • wiedzę na temat zasad i norm etycznych w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych w opiece nad małym dzieckiem,
 • umiejętność wspierania rozwoju oraz wczesnej interwencji, a także opieki pielęgnacyjnej, szczególnie w aspekcie opieki nad małym dzieckiem,
 • umiejętność doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi diagnostycznych oraz metod pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz opieki pielęgnacyjnej do faz rozwoju dziecka,
 • umiejętność opracowania, przygotowania i zrealizowania programu pracy z dzieckiem wymagającym szczególnego wsparcia w aspekcie rozwojowym.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Pedagogika małego dziecka

 • Diagnozowanie dziecka i jego potrzeb
 • Metodyka pracy opiekuna-wychowawcy małego dziecka
 • Psychopedagogika małego dziecka
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna małego dziecka
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 • Metodyka zabaw i zajęć edukacyjnych z małym dzieckiem
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy