Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

Specjalność: Pedagogika zdrowia
z psychodietetyką

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Złe nawyki żywieniowe, nadmierne spożywanie słodyczy, niski poziom spożycia warzyw i owoców, niedobór witamin
i minerałów, brak aktywności fizycznej- to najczęstsze przyczyny wywołujące kłopoty ze zdrowiem u dzieci i młodzieży.
Ta specjalność przygotuje cię do pracy pedagogicznej w zakresie promocji zdrowia, szczególnie zachowań żywieniowych, edukacji profilaktycznej i terapeutycznej z zaburzeniami w odżywianiu, chorobami dietozależnymi występującymi u dzieci, młodzieży jak również u osób dorosłych.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe pedagoga w zakresie promocji zdrowia z kompetencjami psychodietetyka (kod: 235921, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

w sanatoriach i uzdrowiskach,

w placówkach NFZ,

w placówka oświatowych i pozaszkolnych,

w wydziałach zdrowia i opieki społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego,

w domach pomocy społecznej,

w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,

w organizacjach pozarządowych.

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika zdrowia z psychodietetyką na studiach I stopnia ma interdyscyplinarną wiedzę na temat psychospołecznych uwarunkowań zdrowia, zasad zdrowego odżywiania i możliwości oddziaływania na zmianę nawyków żywieniowych. Posiada umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych związanych z kształtowaniem pozytywnego stosunku do własnego zdrowia, opracowywania programów działań profilaktyczno- edukacyjnych dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup społecznych. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

  • Dietetyka z profilaktyką
  • Edukacja żywieniowa
  • Psychopedagogika zdrowia
  • Trening personalny
  • Zaburzenia odżywiania

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy