Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
Studia licencjackie (I stopnia) – GIŻYCKO
Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Bezpieczeństwo zdrowotne w Giżycku – cel studiów

 

Głównym celem tego kierunku jest przygotowanie studentów do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki zdrowia, edukacji i zarządzania zdrowiem publicznym. Nauczysz się obserwować i analizować zjawiska społeczne w kontekście zagrożeń dla poczucia bezpieczeństwa. Dowiesz się też jak identyfikować i prognozować zagrożenia i problemy zdrowotne.

Jako absolwent studiów będziesz dysponować wysokimi kompetencjami w obszarze zdrowia i chorób, kontrolowania i oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz zarządzania zespołami ludzkimi w instytucjach zajmujących się zdrowiem publicznym.  Przygotowaliśmy ciekawe specjalności, które możesz wybrać pod kątem swoich aspiracji zawodowych. Masz możliwość kształcenia się w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, edukacji i promocji zdrowia , bezpieczeństwa żywności i żywienia człowieka lub  zarządzania instytucjami służby zdrowia. Zdecyduj się na studia dzienne lub zaoczne. Wybór należy do Ciebie!

Co możemy Ci zapewnić?

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa to gwarancja jakości kształcenia. Zatrudniamy doświadczonych praktyków i specjalistów w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa, zarządzania i psychologii. Studiując u nas zdobędziesz wiedzę, której nie znajdziesz w książkach!

Image module
Image module

W ramach kierunku bezpieczeństwo zdrowotne na Wydziale w Giżycku możesz studiować równolegle więcej niż jedną specjalność, zyskując jednocześnie czas i wiedzę! Przygotowaliśmy  specjalności do wyboru, tak abyś mógł wybrać ścieżkę edukacyjną odpowiednią dla siebie.  

Marzysz o wyjeździe za granicę, a jednocześnie chcesz rozpocząć studia? Studiując u nas możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i skorzystać z programu Erasmus+, realizując część studiów poza krajem! Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, który ma za zadanie umożliwić jej obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych przez współczesnych pracodawców.

Bezpieczeństwo narodowe - studentka WSB
Image module

Chcąc wspierać naszych studentów i absolwentów utworzyliśmy Akademickie Biuro Karier. Jego zadania to przede wszystkim pomoc w znalezieniu zatrudnienia po ukończeniu studiów, zapoznanie z metodami poszukiwania pracy i przygotowania do rekrutacji oraz pomoc w określeniu Twoich mocnych i słabych stron.

Testimonial by Karolina Banaszak
„Wybrałam WSB ze względu na specjalistyczny profil Uczelni. Mogę zdobyć cenne doświadczenie odbywając praktyki studenckie, kto wie, być może u mojego przyszłego pracodawcy”.
Karolina Banaszak
22 lata, studentka 3 roku
Image module

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Tematyka przedmiotów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa dopasowana jest to danej specjalności i obejmuje ona zakres nauk o bezpieczeństwie i zdrowiu. W toku studiów poznasz podstawy wiedzy o systemie zdrowotnym w Polsce i Unii Europejskiej, dowiesz jakie zagrożenia niosą za sobą współczesne zmiany cywilizacyjne oraz jak przygotowywać program profilaktyki zdrowia.

W planie studiów licencjackich z bezpieczeństwa zdrowotnego na Wydziale w Giżycku znajdują się następujące przedmioty:

 • Bezpieczeństwo zdrowotne społeczności lokalnych
 • Podstawy zdrowia publicznego
 • Międzynarodowa współpraca w zakresie zdrowia
 • Zarządzanie sobą w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności
 • Polityka zdrowotna państwa
 • Teoria bezpieczeństwa

SPECJALNOŚCI

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE w Giżycku

Studiując bezpieczeństwo zdrowotne w Giżycku masz możliwość wyboru spośród specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach:

EDYCJA 2024/2025

OPŁATY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również w systemie ratalnym.

 

Opłaty za studia dla kierunku bezpieczeństwo zdrowotne w Giżycku

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
6270zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3190zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
550zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
5830zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2970zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
520zł
Za miesiąc z góry

Nasza Uczelnia posiada również budżet stypendialny – przeznaczony jest on dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, studentów z niepełnosprawnościami oraz studentów z wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Dzięki wsparciu finansowemu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać w WSB klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
Uczelni
0
kierunków studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych opinii
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

DLA KOGO?

Bezpieczeństwo zdrowotne w WSB na Wydziale w Giżycku to kierunek dla osób odpowiedzialnie podchodzących do życia oraz świadomych współczesnych zagrożeń dla zdrowia. Jeżeli chcesz zdobyć satysfakcjonującą pracę i interesujesz się tematyką służby zdrowia, a koordynowanie działań służb medycznych to Twoje marzenie – to zdecydowanie studia dla Ciebie.

Wybór tych studiów będzie również odpowiedni dla osób chcących pracować w służbach BHP w zakładzie pracy lub w branży żywieniowej. Kierunek studiów dzięki interdyscyplinarności kształtuje sylwetki absolwentów w oparciu o zainteresowania i zapotrzebowanie rynku pracy.

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
absolwenci. Studia licencjackie WSB

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. KARIERA ZAWODOWA

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE w Giżycku

Po ukończeniu studiów znajdziesz zatrudnienie w:

 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • nadzorze sanitarno-epidemiologicznym;
 • administracji rządowej i samorządowej (Departament Zdrowia Publicznego, NFZ);
 • stacjach i punktach krwiodawstwa;
 • sektorze edukacji zdrowotnej;
 • Służbach BHP;
 • i w wielu innych placówkach!
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2024/2025

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: