Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, SKOCZÓW

Specjalność: Terapia zajęciowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność skierowana jest do osób, które w przyszłości chciałyby pomagać innym w zwiększeniu ich poczucia własnej wartości, rozwijaniu zainteresowań i pasji oraz radzeniu sobie z trudnościami. Podczas studiów poznasz metody, narzędzia i techniki wykorzystywane podczas terapii zajęciowej. Będziesz przygotowany do pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zarówno fizycznymi jak i psychicznymi. Dowiesz się jak pomagać takim osobom w zwiększeniu ich sprawności i niezależności w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Poznasz rodzaje terapii rozwijające różne umiejętności, m.in. motorykę mała i dużą, koordynację ruchową, percepcję, komunikację, samodzielność, radzenie sobie z trudnościami, czy też rozwijanie zainteresowań. Terapeuci zajęciowi pracują zarówno z pacjentami indywidualnymi jak i grupami pacjentów w różnym wieku. Terapia zajęciowa jest ważnym elementem procesu powrotu do sprawności fizycznej i psychicznej, a tym samym do niezależności.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Terapia zajęciowa student zdobędzie:

 • wiedzę w zakresie antropologicznych podstaw nauk o zdrowiu, fizjologii i anatomii człowieka oraz miejsca terapii zajęciowej w ramach organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia,
 • wiedzę o formach, metodach terapii dzieci i starszych oraz uaktywniających pacjentów z ograniczeniami sprawnościowo-ruchowymi i tych wykluczonych społecznie,
 • wiedzę z zakresu teorii opieki i wychowania dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób w starszym wieku, uwzględniając modele, funkcje, formy i metody realizacji ćwiczeń,
 • wiedzę w zakresie terapii zajęciowej: kinezjologii, kinezyterapii, arteterapii, w tym muzykoterapii,
 • wiedzę z zakresu uwarunkowań, celów i problemów współpracy pomiędzy terapeutą a pacjentem, dotyczących leczenia różnorodnych zaburzeń na tle psychicznym i fizycznym, trudności emocjonalnych, zaburzeń i problemów zachowań oraz z pacjentami z ograniczeniami sprawnościowymi/ruchowymi, w szczególności osób niepełnosprawnych,
 • wiedzę z zakresu oddziaływania arteterapeutycznego w ramach działań wychowawczo-rozwojowych i terapeutycznych,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w działalności zawodowej związanej z terapią zajęciową,
 • umiejętność przygotowania modelu postępowania arteterapeutycznego, doboru materiału i techniki biblioterapeutycznej, muzykoterapeutycznej i kinezyterapeutycznej do odpowiedniej grupy wiekowej oraz stanu,
 • umiejętność dostosowania terapii do specyficznych potrzeb pacjenta (wieku, sprawności psychofizycznej), analizowania jego mocnych stron i wyzwań z jakimi się zmaga i na tej podstawie tworzenia indywidualnego (w szczególności dla osób niepełnosprawnych) lub grupowego planu zajęć, angażując uczestników w różnego rodzaju pracę, naukę lub rozrywkę,
 • umiejętność diagnozowania, przeprowadzenia i dostosowania działania profilaktycznego i edukacyjnego do indywidualnych potrzeb, w zakresie terapii zajęciowej, arteterapii, muzykoterapii, kinezjologii i kinezyterapii.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności TERAPIA ZAJĘCIOWA

 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
 • Kinezjologia i kinezyterapia
 • Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych
 • Terapia zajęciowa dzieci
 • Terapie wykluczonych społecznie
 • Anatomia i fizjologia człowieka
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy