Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, SKOCZÓW

Specjalność: Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Jeśli w przyszłości chciałbyś zajmować się zarządzaniem w jednostkach ochrony zdrowia to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi i procesami planowania i  organizowania pracy oraz motywowania pracowników. Rozwiniesz również swoje kompetencje społeczne, niezbędne w pracy z drugim człowiekiem. Nauczysz się jak dbać o wizerunek własny oraz organizacji oraz w jaki sposób ją promować. Poznasz metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu placówkami medycznymi, które pozwalają na sprawną obsługę pacjentów z zachowaniem jak najwyższej jakości usług. Rozwój prywatnego sektora usług medycznych w Polsce, powoduje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania jednostkami medycznymi. Wybierając tę specjalność możesz być spokojny o swoją przyszłość!

Podejmując studia na specjalności Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk o zarządzaniu, podstaw prawa pracy, kierowania kadrami, uwzględniając uwarunkowania psychologiczne,
 • wiedzę z zakresu podstawowych teorii dotyczących organizacji i zarządzania w kontekście rozwoju jednostek ochrony zdrowia,
 • wiedzę z zakresu podstawowych zagrożeń zdrowia i życia człowieka, uwzględniając współczesne uwarunkowania cywilizacyjne, kondycję psychofizyczną, finansowanie jednostek ochrony zdrowia,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie psychologii zdrowia, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę o uwarunkowaniach (zwłaszcza psychologicznych) skutecznych strategii marketingowych oraz strategii public relations w kontekście płynności rynków usług medycznych i ochrony praw pacjentów,
 • wiedzę z zakresu ogólnych zasad tworzenia i rozwoju jednostek ochrony zdrowia w zakresie realizowanych przez nich zadań, uwzględniając uwarunkowania finansowe i gospodarcze, politykę kadrową, rolę kierownika-lidera oraz elementy komunikacji interpersonalnej,
 • wiedzę z zakresu zarządzania promocją zdrowia, w tym finansowania placówek zdrowia,
 • wiedzę na temat zarządzania relacjami z NFZ, marketingu jednostek opieki zdrowotnej i wpływu społecznego,
 • wiedzę z zakresu celów współpracy pracowników placówek medycznych i pacjentów dotyczących leczenia, związanych z tym trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań w kontekście psychologii poznawczo -behawioralnej,
 • wiedzę z zakresu zasad i elementów zarządzania strategicznego w jednostkach ochrony zdrowia, działających w konkretnych warunkach rynkowych, gospodarczych, środowiskowych i zawodowych,
 • wiedzę z zakresu specyfikacji placówki zdrowia i jej funkcjonowania w aspekcie formalno-prawnym i merytorycznym, uwzględniając aspekty zarządzania w ochronie zdrowia,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów oraz wykonywania zadań typowych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów,
 • umiejętność wykorzystania psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi w celu usprawnienia funkcjonowania jednostki ochrony zdrowia oraz zwiększenia wydajności pracy personelu medycznego, wykorzystując wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu,
 • umiejętność planowania, organizowania, zarządzania, w ujęciu jakościowym w odniesieniu do systemu ochrony zdrowia,
 • umiejętność przygotowania i zrealizowania projektów o tematyce dotyczącej służby zdrowia.

 

 

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Podstawy prawa pracy
 • Zarządzanie projektami
 • Psychologia komunikacji interpersonalnej
 • Teoria i praktyka wpływu społecznego
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy