Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, SKOCZÓW

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
Studia licencjackie (I stopnia)
GIŻYCKO

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Bezpieczeństwo zdrowotne – cel studiów

 

Głównym celem tego kierunku jest przygotowanie studentów do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki zdrowia, edukacji i zarządzania zdrowiem publicznym. Nauczysz się obserwować i analizować zjawiska społeczne w kontekście zagrożeń dla poczucia bezpieczeństwa. Dowiesz się też jak identyfikować i prognozować zagrożenia i problemy zdrowotne.

Jako absolwent studiów będziesz dysponować wysokimi kompetencjami w obszarze zdrowia i chorób, kontrolowania i oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz zarządzania zespołami ludzkimi w instytucjach zajmujących się zdrowiem publicznym.  Przygotowaliśmy ciekawe specjalności, które możesz wybrać pod kątem swoich aspiracji zawodowych. Masz możliwość kształcenia się w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, edukacji i promocji zdrowia , bezpieczeństwa żywności i żywienia człowieka lub  zarządzania instytucjami służby zdrowia. Wybór należy do Ciebie!

Co możemy Ci zapewnić?

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa to gwarancja jakości kształcenia. Zatrudniamy doświadczonych praktyków i specjalistów w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa, zarządzania i psychologii. Studiując u nas zdobędziesz wiedzę, której nie znajdziesz w książkach!

Image module
Image module

W ramach kierunku bezpieczeństwo zdrowotne na Wydziale w Giżycku możesz studiować równolegle więcej niż jedną specjalność, zyskując jednocześnie czas i wiedzę! Przygotowaliśmy dziesięć różnych specjalności do wyboru, tak abyś mógł wybrać ścieżkę edukacyjną odpowiednią dla siebie.  

Marzysz o wyjeździe za granicę, a jednocześnie chcesz rozpocząć studia? Studiując u nas możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i skorzystać z programu Erasmus+, realizując część studiów poza krajem! Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, który ma za zadanie umożliwić jej obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych przez współczesnych pracodawców.

Bezpieczeństwo narodowe - studentka WSB
Image module

Chcąc wspierać naszych studentów i absolwentów utworzyliśmy Akademickie Biuro Karier. Jego zadania to przede wszystkim pomoc w znalezieniu zatrudnienia po ukończeniu studiów, zapoznanie z metodami poszukiwania pracy i przygotowania do rekrutacji oraz pomoc w określeniu Twoich mocnych i słabych stron.

Testimonial by Karolina Banaszak
„Wybrałam WSB ze względu na specjalistyczny profil Uczelni. Mogę zdobyć cenne doświadczenie odbywając praktyki studenckie, kto wie, być może u mojego przyszłego pracodawcy”.
Karolina Banaszak
22 lata, studentka 3 roku
Image module

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Tematyka przedmiotów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa dopasowana jest to danej specjalności i obejmuje ona zakres nauk o bezpieczeństwie i zdrowiu. W toku studiów poznasz podstawy wiedzy o systemie zdrowotnym w Polsce i Unii Europejskiej, dowiesz jakie zagrożenia niosą za sobą współczesne zmiany cywilizacyjne oraz jak przygotowywać program profilaktyki zdrowia.

W planie studiów licencjackich z bezpieczeństwa zdrowotnego na Wydziale w Giżycku znajdują się następujące przedmioty:

 • Bezpieczeństwo zdrowotne społeczności lokalnych
 • Podstawy zdrowia publicznego
 • Międzynarodowa współpraca w zakresie zdrowia
 • Zarządzanie sobą w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności
 • Polityka zdrowotna państwa
 • Teoria bezpieczeństwa

SPECJALNOŚCI

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE w Giżycku

Studiując bezpieczeństwo zdrowotne w Giżycku masz możliwość wyboru spośród dziesięciu specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach:

EDYCJA 2021/2022

OPŁATY

Edycja 2021/2022

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również w systemie ratalnym.

 

Opłaty za studia dla kierunku bezpieczeństwo zdrowotne w Giżycku

EDYCJA 2021/2022

stacjonarne

Jednorazowo
4700zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2400zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
410zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne

Jednorazowo
4300zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2200zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
380zł
Za miesiąc z góry

Nasza Uczelnia posiada również budżet stypendialny – przeznaczony jest on dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, studentów z niepełnosprawnościami oraz studentów z wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Dzięki wsparciu finansowemu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać w WSB klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
Uczelni
0
kierunki studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych opinii
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

DLA KOGO?

Bezpieczeństwo zdrowotne w WSB na Wydziale w Giżycku to kierunek dla osób odpowiedzialnie podchodzących do życia oraz świadomych współczesnych zagrożeń dla zdrowia. Jeżeli chcesz zdobyć satysfakcjonującą pracę i interesujesz się tematyką służby zdrowia, a koordynowanie działań służb medycznych to Twoje marzenie – to zdecydowanie studia dla Ciebie.

Wybór tych studiów będzie również odpowiedni dla osób chcących pracować w służbach BHP w zakładzie pracy lub w branży żywieniowej. Kierunek studiów dzięki interdyscyplinarności kształtuje sylwetki absolwentów w oparciu o zainteresowania i zapotrzebowanie rynku pracy.

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
absolwenci. Studia licencjackie WSB

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. KARIERA ZAWODOWA

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE w Giżycku

Po ukończeniu studiów znajdziesz zatrudnienie w:

 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • nadzorze sanitarno-epidemiologicznym;
 • administracji rządowej i samorządowej (Departament Zdrowia Publicznego, NFZ);
 • stacjach i punktach krwiodawstwa;
 • sektorze edukacji zdrowotnej;
 • Służbach BHP;
 • i w wielu innych placówkach!
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2021/2022

BONY EDUKACYJNE

Sprawdź jakie bonifikaty przygotowaliśmy dla Ciebie! Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

Image module

INFO O WYDZIALE:

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: