Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, SKOCZÓW

Specjalność: Edukacja i promocja zdrowia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Jeśli w przyszłości chciałbyś zajmować się propagowaniem zdrowego stylu życia w różnych środowiskach –  nie wahaj się – wybierz tę specjalność! Celem edukacji i promocji zdrowia jest zwiększenie świadomości i umiejętności dotyczących zdrowia oraz wprowadzenie zmian w stylu życia, pozytywnie wpływających na dobrostan psychiczny i fizyczny. Podczas studiów nauczysz się jak przekazywać wiedzę na temat zdrowia i chorób, a także jak rozwijać u siebie i innych umiejętności potrzebne do prowadzenia zdrowego stylu życia. Promocja zdrowego stylu życia jest aktualnie bardzo istotnym elementem polityki społecznej każdego państwa. Zmniejsza to ryzyko wielu chorób a tym samym zwiększa jakość życia wpływając na nasz dobrostan. Edukacja i promocja zdrowia to działania, które pozwalają na zwiększenie świadomości na temat zdrowia i jego ważności, a także na rozwijanie umiejętności potrzebnych do prowadzenia zdrowego stylu życia. Dzięki edukacji zdrowotnej ludzie mogą poznać skuteczne metody zapobiegania chorobom, a także lepiej zrozumieć swoje ciało i jego potrzeby. Promocja zdrowia natomiast, pozwala na zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych oraz na poprawę warunków życia, które wpływają na zdrowie. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu programów profilaktyczno-zdrowotnych, psychologii zdrowia, terapii uzależnień czy też prawa i polityki zdrowotnej.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Edukacja i promocja zdrowia student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu terminologii nauk o zdrowiu, nauk o żywieniu człowieka oraz jego potrzeb żywieniowych, o zakresie budowy i funkcjonowania organizmu człowieka oraz fizjologii, w tym mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych, współdziałania narządów i układów w przemianach metabolicznych oraz zachowaniach organizmu podczas wysiłku sportowego,
 • wiedzę na temat zagrożeń zdrowia jednostki i populacji związanych ze stylem życia, jakością środowiska przyrodniczego i społecznego oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego, uwzględniając współczesne uwarunkowania cywilizacyjne, standardy żywieniowe, kondycję psychofizyczną, w tym zagrożenia związane z problemem nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii oraz innych rodzajów uzależnień,
 • wiedzę na temat sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce, Europie i na świecie oraz na temat koncepcji działań w promocji zdrowia,
 • wiedzę z zakresu zasad kształtowania zdrowego stylu życia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, profilaktyki uzależnień, w tym metod kształtowania odpowiednich zachowań żywieniowych w cyklu życia,
 • wiedzę z zakresu roli sportu i rekreacji w pedagogice zdrowia, metod implementacji aktywności fizycznej do świadomości ludzi oraz kształtowania ich zdrowego i zrównoważonego stylu życia,
 • umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy, formułowania i rozwiązywania problemów oraz wykonywania zadań typowych dla działalności zawodowej związanej szczególnie z identyfikacją i analizą zaburzeń odżywiania, mających swoje podłoże fizjologiczne i psychologiczne,
 • umiejętność identyfikowania problemów pacjenta, klienta i grup społecznych w zakresie edukacji i promocji zdrowia oraz podejmowania odpowiednich działań diagnostycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Edukacja i promocja zdrowia:

 • Edukacja zdrowotna w rodzinie, szkole, mediach i reklamie
 • Prawo i polityka zdrowotna
 • Profilaktyka uzależnień
 • Programy profilaktyczno-zdrowotne
 • Psychologia zdrowia
 • Sport i rekreacja w pedagogice zdrowia
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GIŻYCKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy