Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, BARTOSZYCE

PEDAGOGIKA
Studia licencjackie (I stopnia)
POZNAŃ

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Poznaniu?

 

Pedagogika w WSB w Poznaniu to studia licencjackie, których program opiera się na 6 semestrach kształcenia (3 lata) i kończy się uzyskaniem dyplomu. Kierunek skoncentrowany jest na przygotowaniu absolwentów do pracy w edukacji formalnej i pozaformalnej. Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę o skuteczności różnych zabiegów edukacyjnych. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności. Uczelnia przygotowała bogatą ofertę ścieżek kształcenia – istnieje możliwość studiowania kilku specjalizacji jednocześnie. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy pedagoga. Oferujemy studia pedagogiczne dzienne i zaoczne.

Interdyscyplinarność i związki Pedagogiki z innymi dziedzinami sprawiają, że, po ukończeniu studiów pedagogicznych możesz zostać wychowawcą, opiekunem, animatorem, czy terapeutą.

Dlaczego warto studiować w WSB?

Wybierając studia w naszej Uczelni zdobędziesz kompetencje pedagogiczne i wychowawcze, które pozwolą Ci poruszać się w różnych obszarach działań edukacyjnych, zarówno w instytucjach oświatowych, kulturalnych, profilaktyki społecznej, jak i organizacjach rządowych i pozarządowych.

Image module
Image module

Studiując Pedagogikę odbywasz praktyki zawodowe w placówkach oświatowych, wychowawczych, stowarzyszeniach, fundacjach lub sektorze usług społecznych. W ten sposób nabywasz umiejętności praktyczne i doświadczenie. Możesz je pogłębiać na oferowanych przez WSB szkoleniach i warsztatach.

Jeżeli jesteś osobą już pracującą i nie wiesz jak pogodzić pracę i studia to mamy dla Ciebie przygotowaną opcję wyboru Indywidualnej Organizacji Studiów – dzięki niej możesz dopasować program kształcenia do swoich potrzeb czasowych.

Image module
Image module

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu realizuje projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej, których efektem są organizowane darmowe szkolenia specjalistyczne dedykowane dla studentów Uczelni. Szkolenia pozwalają zdobywać nowe kompetencje i certyfikaty.

Testimonial by Dr Anna KURKIEWICZ, prof. WSB
„Tam gdzie nauki początki, gdzie o człowieku mowa, tam i namysł i koncepcje wychowania pierwsze się wyłoniły, sposobem tym Paideę, Pedagogię, Pedagogikę zrodziły.”
Dr Anna KURKIEWICZ, prof. WSB
Nauczyciel akademicki
Image module

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Tematyka przedmiotów na Pedagogice na Wydziale WSB w Poznaniu (studia dzienne i zaoczne) dopasowana jest do danej specjalności. Studia kierują odpowiednio na przygotowanie absolwenta do wykonywania przewidywanego zawodu, w tym uzyskanie uprawnień zawodowych oraz pogłębienia wykształcenia kierunkowego.

W planie studiów znajdują się m. in. przedmioty podstawowe i kierunkowe:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;
 • Metody badań pedagogicznych;
 • Socjologia wychowania;
 • Warsztaty kompetencji pedagogicznych;
 • Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne;
 • Psychologia rozwojowa i osobowości.

SPECJALNOŚCI

na kierunku PEDAGOGIKA w Poznaniu

Studiując w WSB wybierasz spośród specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach rynku pracy:

EDYCJA 2022/2023

OPŁATY

Edycja 2022/2023

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również opcja ratalna.

 

Opłaty za studia dla kierunku Pedagogika w Poznaniu

EDYCJA 2022/2023

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
4900zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2500zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
420zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
4500zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2300zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
400zł
Za miesiąc z góry


Nasza Uczelnia posiada również budżet stypendialny. Dzięki wsparciu finansowemu WSB masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
naszej Uczelni
0
kierunki studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych opinii
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować:

DLA KOGO?

Studia te skierowane są do osób, które chcą lepiej poznać siebie, a w przyszłości pomagać innym. To studia dla osób interesujących się edukacją, mechanizmami wychowywania i kształcenia. Jeżeli jesteś osobą otwartą na zdobywanie nowych kompetencji w tym zakresie to studia dla Ciebie!

Kształcimy absolwentów w oparciu o ich zainteresowania oraz zapotrzebowanie rynku pracy.

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
Image module

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu Pedagogiki w WSB w Poznaniu będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • Placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • Instytucjach oświatowych, kulturalnych, profilaktyki społecznej;
 • Organizacjach rządowych i pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje);
 • Sektorze szeroko rozumianych usług społecznych;
 • i w wielu innych!
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2022/2023

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: