Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Pedagogika zdrowia
z psychodietetyką

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność Pedagogika zdrowia z psychodietetyką przygotowuje do pracy pedagogicznej w zakresie promocji zdrowia, prawidłowych zachowań żywieniowych, edukacji profilaktycznej i terapeutycznej z zaburzeniami w odżywianiu, chorobami dietozależnymi występującymi u dzieci, młodzieży, jak również u dorosłych. Coraz więcej osób boryka się z problemami zdrowotnymi wynikającymi ze złych nawyków żywieniowych, nadmiernie spożywanych słodyczy, niskim poziom spożycia warzyw i owoców, z niedoborami witamin i minerałów oraz brakiem aktywności fizycznej. Specjaliści zajmujący się promocją zachowań prozdrowotnych zarówno wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród osób dorosłych – bo to z nich najmłodsi biora przyklad – są niezwykle poszukiwanymi osobami na rynku pracy. Specjalność Pedagogika zdrowia z psychodietetyką jest odpowiedzią na współcześnie coraz większy problem związany z odżywianiem się zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Jeśli chcesz zdobyć zawód przyszłości, interesujesz się zdrowiem, a pomaganie drugiej osobie uważasz za ważny aspekt życia – nie czekaj wybierz tę specjalność.

Podejmując studia na specjalności Pedagogika zdrowia z psychodietetyką student zdobędzie:

 • wiedzę na temat zagrożenia zdrowia i życia człowieka, uwzględniając współczesne uwarunkowania cywilizacyjne, standardy żywieniowe i kondycję psychofizyczną,
 • wiedzę z zakresu nauk o żywieniu człowieka oraz jego potrzeb żywieniowych, zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, fizjologii żywienia, w tym mechanizmy regulacji procesów fizjologicznych, współdziałanie narządów i układów w przemianach metabolicznych oraz zachowanie organizmu w procesie żywienia,
 • wiedzę w zakresie planowania i prowadzenia treningu indywidualnego oraz uwarunkowań bezpośredniego kontaktu trenera z podopiecznym,
 • wiedzę o rodzajach dyscyplin sportu i podstawowych rodzajach ćwiczeń oraz zasad profilaktyki wad postawy ciała,
 • wiedzę na temat zasady tworzenia programów profilaktyczno-zdrowotnych,
 • umiejętność zidentyfikowania i dokonania analizy zaburzeń odżywiania, mających swoje podłoże fizjologiczne oraz psychologiczne,
 • umiejętność identyfikowania problemów pacjenta i grup społecznych w zakresie pedagogiki zdrowia i psychodietetyki oraz umiejętność podejmowania odpowiednich działań diagnostycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych,
 • umiejętność przygotowania planu odnowy biologicznej, organizowania swojej pracy oraz praktycznego wykorzystania odpowiedniej metody i środków dla danej grupy klientów.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

 • Dietetyka z profilaktyką
 • Edukacja żywieniowa
 • Psychopedagogika zdrowia
 • Trening personalny
 • Zaburzenia odżywiania
 • Sport i rekreacja w pedagogice zdrowia
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy