Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Pedagogika małego dziecka

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Wychowywanie dzieci i zapewnienie im odpowiedniej opieki jest wielkim wyzwaniem. Aby mu sprostać ważne jest aby mieć świadomość, że każde dziecko jest przede wszystkim człowiekiem. Często zapominamy o tym, że potrzebuje takiej samej uwagi, wrażliwości na potrzeby i możliwości stawiania granic, jak osoba dorosła. W celu zrozumienia potrzeb małego dziecka w zakresie prawidłowego rozwoju psychofizycznego, konieczne jest zdobycie wiedzy na temat etapów rozwoju człowieka. Konieczne jest również zdobycie umiejętności tworzenia odpowiednich warunków, w których małe dziecko, nie tylko ma zapewnioną opiekę ale również możliwość zdobywania kolejnych kompetencji społecznych. Specjalność Pedagogika małego dziecka jest skierowana do osób, które chcą pracować z najmłodszymi dziećmi wspierając ich w prawidłowym rozwoju. Jeśli chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka, udzielania mu pierwszej pomocy, organizowania opieki rozwojowej oraz edukacji to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie.

Podejmując studia na specjalności Pedagogika małego dziecka student zdobędzie:

 

 • wiedzę na temat współczesnych teorii opieki i wychowania dzieci uwzględniając modele, funkcje, formy i metody ich realizacji adekwatne do wieku rozwojowego dziecka,
 • wiedzę o różnych środowiskach, szczególnie o rodzinie, jej funkcjonowaniu i oddziaływaniu na funkcjonowanie psychiczne i fizyczne oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb,
 • wiedzę o prawach i obowiązkach opiekuna małego dziecka w zakresie wspomagania rozwoju oraz opieki pielęgnacyjnej, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wiedzę z zakresu prawa oświatowego,
 • wiedzę na temat zasad i norm etycznych w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych w opiece nad małym dzieckiem,
 • umiejętność wspierania rozwoju oraz wczesnej interwencji, a także opieki pielęgnacyjnej, szczególnie w aspekcie opieki nad małym dzieckiem,
 • umiejętność doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi diagnostycznych oraz metod pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz opieki pielęgnacyjnej do faz rozwoju dziecka,
 • umiejętność opracowania, przygotowania i zrealizowania programu pracy z dzieckiem wymagającym szczególnego wsparcia w aspekcie rozwojowym.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Pedagogika małego dziecka

 • Diagnozowanie dziecka i jego potrzeb
 • Metodyka pracy opiekuna-wychowawcy małego dziecka
 • Psychopedagogika małego dziecka
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna małego dziecka
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 • Metodyka zabaw i zajęć edukacyjnych z małym dzieckiem
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy