Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i socjoterapia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia jest wyposażony w wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii. Uzyskał wiedzę dotyczącą przyczyn, symptomów i mechanizmów zaburzeń rozwojowych, a także, m.in., umiejętności przeprowadzania diagnozy psychopedagogicznej sytuacji dziecka w szkole oraz organizowania i realizowania procesu socjoterapii pedagogicznej w oparciu o nowe metody stymulujące rozwój dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia student zdobędzie:

 • wiedzę na temat prawa rodzinnego (akt, norm i implikacji prawnych w odniesieniu do rodziny oraz podstaw prawnych regulujących działalność organizacji  wczesnego wspomagania),
 • wiedzę na temat metod pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie i placówkach oświatowych,
 • wiedzę z zakresu specyfikacji placówki i jej funkcjonowania w aspekcie formalno-prawnym i merytorycznym, uwzględniając problematykę pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapii,
 • wiedzę na temat zasad działania opiekuńczo-wychowawczego w różnych zakresach opieki,
 • wiedzę o procesach psychicznych i zachowania się ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych, uwzględniając problemy rozwoju i samorealizacji,
 • wiedzę na temat metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapii,
 • umiejętność nowoczesnego planowania i organizowania pracy opiekuńczo–wychowawczej z uwzględnieniem podejścia do jednostki oraz struktur grupowych,
 • umiejętności pedagogiczne niezbędne do poprawy i ochrony zdrowia poprzez stymulowanie procesu uczenia się oraz dobrowolnych zmian w zachowaniu jednostek,
 • umiejętność rozpoznawania i analizowania podstawowych zaburzeń psychicznych oraz ich uwarunkowań psychospołecznych,
 • umiejętność pracy z grupą w kontekście komunikacji interpersonalnej oraz etyki pracy z drugim człowiekiem.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA
I SOCJOTERAPIA

 • Podstawy socjoterapii
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapii
 • Pedagogika czasu wolnego z metodyką
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy