Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKOJASTRZĘBIE-ZDRÓJ

PSYCHOLOGIA
Studia licencjackie (I stopnia) – GLWICE
Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Studia psychologiczne w Gliwicach – na czym się koncentrują?

 

Kierunek Psychologia na Wydziale w Gliwicach, w województwie śląskim, to studia koncentrujące się na badaniu zachowania człowieka, jego procesów psychicznych, motywów postępowaniu oraz sposobów podnoszenia jakości życia. Wobec dynamicznych przemian społeczeństwa światowego, ogromnego przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego oraz towarzyszących tym procesom zagrożeń, szczególnego znaczenia nabiera edukacja w zakresie szeroko pojętej Psychologii.

Studia koncentrują się na wyjaśnianiu i rozumieniu mechanizmów zachowania się człowieka, a także rozwijaniu takich sposobów myślenia i bycia człowieka w świecie, które umożliwią humanistyczny rozwój współczesnych społeczeństw. Są unikatowe ze względu na ich ukierunkowanie na obszar bezpieczeństwa, kryminalistyki oraz służb mundurowych. Możesz wybrać ten kierunek zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu. Oferujemy studia dzienne i zaoczne.

Dlaczego warto wybrać studia w WSB?

W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa masz możliwość ukończenia studiów licencjackich, a następnie magisterskich. Dzięki temu zdobywasz pełne 5-letnie wykształcenie potrzebne do wykonywania zawodu psychologa.

Image module
Image module

Praktyczny charakter kształcenia pozwala na zdobywanie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również wzbogaca studentów w umiejętności praktyczne nabywane podczas zajęć terenowych w placówkach psychologicznych.

Ceny czesnego są konkurencyjne w stosunku do innych uczelni. Wybierając psychologię na WSB w Gliwicach wybierasz wysoki poziom kształcenia i możliwość zysku finansowego – uczelnia przygotowała program stypendialny oraz wiele zniżek.

Image module
Image module

WSB jest organizatorem wielu eventów naukowych w obszarze nauk społecznych, w tym psychologii. Dzięki temu możesz poszerzyć swoje kwalifikacje o czynne uczestnictwo w wydarzeniach naukowych, które zostanie potwierdzone certyfikatem.

Jeśli pracujesz lub masz inne ważne obowiązki, które nie pozwalają Ci fizycznie w pełni uczestniczyć w zajęciach, to masz możliwość ze skorzystania z Indywidualnej Organizacji Studiów, pozwalającej na połączenie obowiązków ze studiowaniem.

Image module
Image module

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Tematyka przedmiotów na naszym śląskim wydziale dopasowana jest to danej specjalności, tak abyś mógł zdobywać gruntowną wiedzę z zakresu nauk społecznych. W toku studiów dowiesz się jak diagnozować, oceniać i pomagać w rozwiązaniu trudności życiowych człowieka. Na studiach rozwiniesz i ugruntujesz wiedzę oraz umiejętności podczas uczestnictwa w ciekawych wykładach oraz zajęciach warsztatowych.

W planie studiów dla psychologii w WSB w Gliwicach znajdują się przedmioty podstawowe i kierunkowe, m. in.:

 • Metodologia badań naukowych w psychologii;
 • Psychologia wychowawcza;
 • Psychologia sytuacji kryzysowych;
 • Wstęp do seksuologii sądowej;
 • Zarys neurobiologii;
 • Psychometria.

SPECJALNOŚCI

na kierunku PSYCHOLOGIA w Gliwicach

Studiując psychologię na Wydziale w Gliwicach masz możliwość wyboru wielu interesujących specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach rynku pracy:

EDYCJA 2024/2025

OPŁATY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również opcja ratalna.

 

Opłaty za studia dla kierunku psychologia w Gliwicach

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
7810zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3960zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
680zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
7370zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3740zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
640zł
Za miesiąc z góry

Nasza uczelnia posiada również budżet stypendialny. Dzięki wsparciu finansowemu WSB masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
naszej Uczelni
0
kierunków studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych ocen
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

DLA KOGO?

Kierunek Psychologia na Wydziale WSB w Gliwicach został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się zachowaniem człowieka, jego procesami psychicznymi, motywami postępowania oraz  metodami poprawy jakości życia.

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
Image module

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu studiów psychologicznych będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • Szpitalach;
 • Ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne;
 • Ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej;
 • Ośrodkach pracy z osobami starszymi;
 • Firmach organizacjach i przedsiębiorstwach;
 • Instytucjach państwowych;
 • Ośrodkach doradczych;
 • Sądach;
 • Służbach mundurowych;
 • Organach sprawiedliwości;
 • Agencjach: reklamowych, marketingowych.
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2024/2025

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: