Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia biznesu i zarządzania

 

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychologia biznesu i zarządzania to dziedzina psychologii, która zajmuje się badaniem zachowań i procesów zachodzących w organizacjach. Skupia się na zrozumieniu i poprawie efektywności i satysfakcji pracowników oraz na rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem organizacji. Zajmuje się między innymi badaniem procesów decyzyjnych, motywacji, komunikacji i relacji interpersonalnych w organizacjach. Psychologia biznesu i zarządzania dotyka również takich kwestii jak rekrutacja, selekcja i rozwój pracowników, a także analiza i poprawa procesów biznesowych oraz projektowanie i optymalizacja systemów zarządzania i organizacji. Celem tej dziedziny jest zwiększanie efektywności i produktywności organizacji poprzez lepsze zrozumienie i wykorzystanie potencjału pracowników oraz eliminowanie barier i przeszkód w funkcjonowaniu organizacji. Psychologia biznesu i zarządzania skupia się również na badaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z klimatem organizacyjnym, zarządzaniem zmianą, komunikacją, relacjami między pracownikami, a także na rozwijaniu umiejętności zarządzania, liderskich, komunikacyjnych, negocjacyjnych i interpersonalnych. Wszystkie te elementy są ważne dla osiągnięcia sukcesu organizacji i zwiększenia zadowolenia i satysfakcji pracowników. Psychologia biznesu i zarządzania wykorzystuje różne narzędzia i metody badawcze, takie jak ankiety, wywiady, obserwacje, modele matematyczne i statystyczne, aby poznać i zrozumieć zachowanie ludzi w organizacjach. Wszystko po to, by zwiększyć skuteczność działań zarządzających, zwiększyć zadowolenie pracowników, a także zwiększyć efektywność i produktywność przedsiębiorstwa. Poprzez zrozumienie psychologicznych aspektów działania organizacji, można lepiej dostosować strategie i działania do potrzeb i oczekiwań pracowników, co przekłada się na lepsze rezultaty biznesowe.

 

Podejmując studia na specjalności Psychologia biznesu i zarządzania student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu zagadnień teorii organizacji i zarządzania, uwzględniając uwarunkowanie psychologiczne,
 • wiedzę z zakresu nauki o zarządzaniu i jego rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego oraz płynności rynków finansowych, a szczególnie w kontekście uwarunkowań psychologicznych, zorientowanych na zastosowanie praktyczne,
 • wiedzę z zakresu zasad budowania efektywnego zespołu oraz prawidłowego pełnienia roli menedżera – lidera,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie psychologii biznesu i zarządzania, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę o uwarunkowaniach (zwłaszcza psychologicznych) skutecznych strategii marketingowych oraz strategii public relations w kontekście płynności rynków finansowych, psychologii biznesu i zachowań konsumenckich,
 • wiedzę z zakresu zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw w zakresie realizowanych przez nich zadań, uwzględniając uwarunkowania finansowe i gospodarcze, politykę kadrową, rolę kierownika-lidera, elementy zarządzania strategicznego i zarządzania projektami,
 • wiedzę na temat zasad zarządzania i kierowania ludźmi w konkretnych uwarunkowaniach organizacyjnych oraz środowiskowych,
 • wiedzę na temat modeli osobowościowych stylów kierowania ludźmi, oraz charakterystycznych cech lidera, powiązanych z konkretnymi uwarunkowaniami psychospołecznymi,
 • umiejętności kierownicze, przywódcze i mentorskie,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do skutecznego kierowania zespołem oraz zwiększania potencjału własnego, a także innych osób w środowisku pracy, wykorzystując umiejętności z zakresu psychologii biznesu, pracy i organizacji oraz zarządzania projektami,
 • umiejętność analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,
 • umiejętność planowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz uwarunkowań w środowisku zawodowym, wykorzystując elementy zarządzania strategicznego oraz różnorodne modele przywództwa.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia biznesu i zarządzania:

 • Psychologia decyzji i zarządzania zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Zarządzanie strategiczne
 • Psychologia procesów kadrowych
 • Teorie i modele przywództwa
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy