Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Studia licencjackie (I stopnia) – BARTOSZYCE
Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Bezpieczeństwo publiczne – studia w Bartoszycach

 

Współcześnie stawianych jest coraz więcej wyzwań dla zachowania ładu społecznego w kraju i na świecie, przez co fundamentem staje się edukacja, ukierunkowana na poszerzenie specjalistycznej wiedzy. Studia w obszarze nauk o bezpieczeństwie to jedna z najpopularniejszych ścieżek kształcenia na naszej uczelni. Program kształcenia na studia licencjackich opiera się na zdobywaniu umiejętności potrzebnych do pracy w zawodach związanych z ochroną i zarządzaniem bezpieczeństwem w skali globalnej i lokalnej.

 Jako absolwent kierunku będziesz dysponował wysokimi kompetencjami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem obywateli i  logistyki w sytuacjach kryzysowych. Oferta dotyczy studiów dziennych i zaocznych.

 

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dlaczego studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa?

Uczelnia daje Ci możliwość obrania unikatowych oraz ciekawych specjalności, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.

Image module
Image module

Zatrudniamy najlepszych specjalistów i praktyków, którzy bazują na swoim doświadczaniu, nie tylko przekazują teorię. Na ośmiu wydziałach, w ośmiu miastach w różnych zakątkach Polski, przygotowaliśmy kierunki z humanistycznych i społecznych dziedzin nauki oraz blisko czterdzieści rodzajów kierunków studiów podyplomowych.

Jako Uczelnia pomagamy wejść absolwentom na rynek pracy – w tym celu powstało Akademickie Biuro Karier i Rozwoju. Oferujemy m.in. doradztwo zawodowe i edukacyjne, szkolenia i warsztaty oraz ciekawe oferty pracy i stażu. Jeżeli będziesz w trudnej sytuacji albo zechcesz porozmawiać, to uruchomiliśmy w tym celu Poradnictwo Psychologiczne.

kursy i szkolenia wsb - Andrzej Strabel
obóz sportowy - wiele

Sport jest ważną częścią Twojego życia? Studiując bezpieczeństwo publiczne na Wydziale w Bartoszycach możesz skorzystać z udziału w organizowanych corocznie kilkudniowych obozach sportowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Jednocześnie mają one na celu integrację społeczności studenckiej

Image module

Czego Cię nauczymy?

Tematyka przedmiotów dopasowana jest to danej specjalności, tak aby zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie. W toku studiów nauczysz się najważniejszych pojęć z zakresu obronności i funkcjonowania państwa we współczesnym świecie. Zrozumiesz jakie znaczenie w relacjach międzynarodowych, a także wewnątrzpaństwowych pełni szeroko ten obszar i jego organy wykonawcze, czyli siły zbrojne.

W planie studiów dziennych i zaocznych dla bezpieczeństwa publicznego w Bartoszycach znajdują się m.in. przedmioty podstawowe i kierunkowe:

 • Współczesne systemy polityczne
 • Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Ruchy społeczne
 • Zagrożenia bezpieczeństwa państwa

SPECJALNOŚCI

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE w Bartoszycach

Na kierunku bezpieczeństwo publiczne w Bartoszycach masz możliwość wyboru specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach:

EDYCJA 2023/2024

OPŁATY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje Tobie możliwość podjęcia decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również opłata ratalna.

Opłaty za studia dla kierunku bezpieczeństwo publiczne w Bartoszycach znajdziesz poniżej:

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
5700zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2900zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
500zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
5300zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2700zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
470zł
Za miesiąc z góry

Nasza uczelnia posiada również budżet stypendialny dla studentów, dzięki temu masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać w WSB klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
naszej Uczelni
0
kierunków studiów
na, których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych opinii
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

DLA KOGO?

Bezpieczeństwo publiczne na Wydziale w Bartoszycach to kierunek dla ludzi, którzy są odważni, sumienni i wykazują się dużą determinacją w dążeniu do celu. Jeżeli jesteś osobą odporną na stres, lubisz czuć adrenalinę, a o bezpieczeństwie przeczytałeś nie jeden artykuł czy książkę, to kierunek dla Ciebie! Pozwoli Ci spełnić marzenia o pracy w organach ścigania oraz o pełnieniu służby dla kraju!

 

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
Image module

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu bezpieczeństwa publicznego możesz pracować w:

 • Służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna);
 • Organach administracji rządowej i samorządowej;
 • Jednostkach zarządzania kryzysowego;
 • Organizacjach pozarządowych zajmujących się bezpieczeństwem publicznym;
 • Agencjach ochrony osób i mienia;
 • i w wielu innych miejscach!
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2023/2024

Edycja 2024/2025

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: