Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: BHP i ochrona przeciwpożarowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na rynku pracy? W każdym zakładzie pracy oraz jednostkach państwowych potrzebny jest fachowiec z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej. Wybierając specjalność  BHP i ochrona przeciwpożarowa zdobędziesz wiedzę i umiejętności na temat zasad bezpiecznej higienicznej pracy, systemu zarządzania BHP według przyjętych norm, metod poprawy warunków pracy, prawa pracy, ergonomii i fizjologii pracy, identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, prowadzenia postępowania powypadkowego, badania zdarzeń wypadkowych oraz chorób zawodowych. Nauczysz się również przeprowadzać szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego ewakuowania budynku w razie pożaru, a także przeprowadzania okresowych ćwiczeń ewakuacyjnych. Jeśli w przyszłości chciałbyś zajmować się szkoleniem pracowników w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej – to ta specjalność jest dla Ciebie.

 

Absolwent studiów Bezpieczeństwo publiczne na specjalności BHP i ochrona przeciwpożarowa jest przygotowany do pracy:

 • w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • na stanowisku inspektora BHP i p.poż w sektorze prywatnym i jednostkach administracyjnych,
 • właściciela własnej firmy świadczącej usługi w zakresie BHP i p.poż.

Podejmując studia na specjalności BHP i ochrona przeciwpożarowa zdobędzie:

 • wiedzę na temat wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych oraz zakresu i częstotliwości kontroli ich stanu technicznego pod kątem zagrożeń pożarowych,
 • wiedzę na temat wymagań prawnych dotyczących pomieszczeń pracy, przemysłowych obiektów budowlanych oraz zakresu i częstotliwości kontroli ich stanu technicznego,
 • wiedzę na temat czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych związane z infrastrukturą budowlaną w przedsiębiorstwie oraz działania zapewniających z polepszenie warunków pracy,
 • wiedzę na temat zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczące organizacji i funkcjonowania służby BHP,
 • wiedzę na temat zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczące podstaw projektowania ergonomicznego,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dotyczące zabezpieczeń przed pożarami,
 • wiedzę z zakresu podstawowych zasad prewencyjnych i działań bezpośrednich w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uwzględniając również wiedzę ogólną z zakresu problematyki bezpieczeństwa,
 • wiedzę na temat procedur i zadań związanych z profilaktyką zdrowotną, medycyną katastrof oraz zabezpieczeniem miejsc pożarów,
 • wiedzę na temat poszczególnych elementów bezpieczeństwa ratownictwa w odniesieniu do działalności ratownika oraz użytkowanego sprzętu,
 • wiedzę na temat przepisów, norm i zasad BHP, obowiązujących w konkretnych instytucjach oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • wiedzę na temat różnorodnych źródeł zagrożeń pożarowych, uwzględniając konkretne uwarunkowania,
 • umiejętność przeprowadzenia analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń pracy oraz poziomu ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętność praktycznego stosowania procedur bezpieczeństwa dotyczących analizy stanu BHP, ochrony przeciwpożarowej i analizy wypadków przy pracy,
 • umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa dotyczących analizy stanu BHP, ochrony przeciwpożarowej i analizy wypadków przy pracy,
 • umiejętność identyfikowania i oceniania skutków zagrożeń bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BHP i ochrona przeciwpożarowa

 • Podstawy projektowania ergonomicznego
 • Profilaktyka i prewencja przeciwpożarowa
 • Regulacje prawne ochrony pracy i ppoż.
 • Służba BHP i ppoż. w zakładzie pracy
 • Źródła zagrożeń pożarowych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy