Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Studia licencjackie (studia I stopnia) – WSB Bartoszyce

Image module

Bezpieczeństwo Publiczne

Studia I stopnia

Studia licencjackie w Bartoszycach na kierunku bezpieczeństwo publiczne przeznaczone są osób, które chcą pracować lub pracują w służbach mundurowych i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.  Studia w obszarze nauk o bezpieczeństwie to jedna z najpopularniejszych ścieżek kształcenia na naszej uczelni. Program kształcenia na studia licencjackich opiera się na zdobywaniu umiejętności potrzebnych do pracy w zawodach związanych z ochroną i zarządzaniem bezpieczeństwem w skali globalnej i lokalnej.

Image module

Pedagogika

Studia I stopnia

Pedagogika to dziedzina nauki, która umożliwia zdobycie szczegółowej wiedzy pedagogicznej, wzbogaconej treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i dydaktyki. Studia pedagogiczne mają charakter uniwersalny – przydają się w wielu dziedzinach pracy zawodowej – zarówno w świecie marketingu, finansów czy edukacji. Specjalności na tym kierunku to m.in. Logopedia, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia, Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna, Terapia zajęciowa.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: