Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE

PEDAGOGIKA
Studia licencjackie (I stopnia) – BARTOSZYCE
Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent studiów na kierunku pedagogika posiada podstawową wiedzę ogólno-pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną niezbędną do zrozumienia mechanizmów rządzących kształceniem i wychowaniem oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań współczesnej, dynamicznie rozwijającej się edukacji. Posiadając kompetencje pedagogiczne i wychowawcze, potrafi poruszać się w różnych obszarach działań edukacyjnych. Wyposażony w specjalistyczny aparat pojęciowy i diagnostyczny jest rzetelnie przygotowany do zawodu. Uwrażliwienie humanistyczne i umiejętności refleksyjnego spojrzenia na rzeczywistość edukacyjną XXI wieku powodują przyjęcie postawy aktywnego i twórczego funkcjonowania w społeczeństwie. Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Dlaczego warto studiować w WSB?

Jako Uczelnia zdajemy sobie sprawę, że większość naszych studentów to osoby pracujące, posiadające rodzinę lub angażujące zainteresowania. Dlatego też, program studiów ułożony został w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również pogodzenie nauki z życiem prywatnym.

Image module
Image module

Studia to inwestycja, zarówno czasu jak i pieniędzy. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie zniżki w formie bonów edukacyjnych oraz możliwość skorzystania ze stypendiów dających zabezpieczenie finansowe na czas nauki!

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje Ci możliwość wyboru, spośród wielu unikalnych oraz przyszłościowych specjalności. W ramach kierunku pedagogika na Wydziale w Bartoszycach możesz wybrać więcej niż jedną specjalność i realizować je jednocześnie!

Image module
Image module

Nasza Uczelnia to gwarancja wysokiego poziomu kształcenia i zdobywania kompetencji od szeroko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej – doświadczonych praktyków i specjalistów z zakresu nauk społecznych.

Testimonial by Eryk ADAMSKI
„Praca z ludźmi od zawsze była moją pasją, nieprzewidywalność rozmowy i brak monotonii to cechy, które sprawiają, że jest ona wyjątkowa. Dlatego postawiłem na pedagogikę – ponadczasowy zawód. Dlaczego w WSB? Najważniejszy powód: praktyczny charakter Uczelni, który dał mi możliwość zdobycia nowych umiejętności.”
Eryk ADAMSKI
student 2 roku, 25 lat

Czego nauczysz się podczas studiów?

Studia pedagogiczne łączą ze sobą zagadnienia w obszaru nauk społecznych i humanistycznych m.in. psychologii, filozofii, socjologii, czy dydaktyki. W toku studiów dowiesz się jak wspierać dzieci, młodzież i dorosłych w procesie rozwoju i edukacji oraz jak projektować i stosować programy edukacyjne oraz terapeutyczne.

Plan studiów dla pedagogiki w oddziale Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Bartoszycach obejmuje m. in. następujące przedmioty podstawowe i kierunkowe:

  • Warsztaty kompetencji pedagogicznych;
  • Pedagogika społeczna;
  • Socjologia wychowania;
  • Profilaktyka i terapia uzależnień;
  • Ochrona własności intelektualnej;
  • Psychologia ogólna.

SPECJALNOŚCI

na kierunku PEDAGOGIKA w Bartoszycach

Studiując pedagogikę w WSB na Wydziale w Bartoszycach masz możliwość wyboru  spośród kilku specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach rynku pracy.

EDYCJA 2024/2025

OPŁATY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również opcja ratalna.

 

Opłaty za studia dla kierunku Pedagogika w Bartoszycach

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
6270zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3190zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
550zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
5830zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2970zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
520zł
Za miesiąc z góry

Nasza Uczelnia posiada również budżet stypendialny. Dzięki wsparciu finansowemu WSB masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
Uczelni
0
kierunków studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych opinii
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

DLA KOGO?

Pedagogika na Wydziale w Bartoszycach to kierunek dedykowany osobom, które nastawione są na rozwój i samodoskonalenie, a przekazywanie wiedzy i umiejętności innym to ich pasja.

Czujesz, że masz duszę humanisty i pragniesz pomagać innym? Cechuje Cię empatia, opanowanie, wrażliwość na innego człowieka? Interdyscyplinarność i związki Pedagogiki z innymi dziedzinami sprawiają, że, po ukończeniu studiów pedagogicznych możesz zostać wychowawcą, opiekunem, animatorem, czy terapeutą.

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
Image module

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu studiów znajdziesz zatrudnienie w:

  • Poradniach opiekuńczych i rehabilitacyjnych;
  • Domach dziecka i schroniskach dla nieletnich;
  • Instytucjach kultury;
  • i wielu innych!
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2024/2025

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: