Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GLIWICE

PEDAGOGIKA
Studia licencjackie (I stopnia) – BARTOSZYCE
Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Pedagogika – studia w Bartoszycach – charakter studiów

 

Pedagogika to dziedzina nauki, która umożliwia zdobycie szczegółowej wiedzy pedagogicznej, wzbogaconej treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i dydaktyki.

Studia pedagogiczne (dzienne lub zaoczne) mają charakter uniwersalny – przydają się w wielu dziedzinach pracy zawodowej – zarówno w świecie marketingu, finansów czy edukacji. Rynek pracy zawsze będzie stał otworem dla ludzi, którzy potrafią pomagać w procesie wychowawczym i edukacyjnym oraz przekazywać wiedzę. Nauka wpisana jest na stałe w życie człowieka i obecna jest na każdym etapie jego rozwoju.

Jako absolwent kierunku pedagogika na Wydziale w Bartoszycach będziesz mógł podjąć zatrudnienie w różnych obszarach działań pedagogicznych, m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej, pomocy społecznej oraz poradniach specjalistycznych.

Dlaczego warto studiować w WSB?

Jako Uczelnia zdajemy sobie sprawę, że większość naszych studentów to osoby pracujące, posiadające rodzinę lub angażujące zainteresowania. Dlatego też, program studiów ułożony został w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również pogodzenie nauki z życiem prywatnym.

Image module
Image module

Studia to inwestycja, zarówno czasu jak i pieniędzy. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie zniżki w formie bonów edukacyjnych oraz możliwość skorzystania ze stypendiów dających zabezpieczenie finansowe na czas nauki!

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje Ci możliwość wyboru, spośród wielu unikalnych oraz przyszłościowych specjalności. W ramach kierunku pedagogika na Wydziale w Bartoszycach możesz wybrać więcej niż jedną specjalność i realizować je jednocześnie!

Image module
Image module

Nasza Uczelnia to gwarancja wysokiego poziomu kształcenia i zdobywania kompetencji od szeroko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej – doświadczonych praktyków i specjalistów z zakresu nauk społecznych.

Testimonial by Eryk ADAMSKI
„Praca z ludźmi od zawsze była moją pasją, nieprzewidywalność rozmowy i brak monotonii to cechy, które sprawiają, że jest ona wyjątkowa. Dlatego postawiłem na pedagogikę – ponadczasowy zawód. Dlaczego w WSB? Najważniejszy powód: praktyczny charakter Uczelni, który dał mi możliwość zdobycia nowych umiejętności.”
Eryk ADAMSKI
student 2 roku, 25 lat

Czego nauczysz się podczas studiów?

Studia pedagogiczne łączą ze sobą zagadnienia w obszaru nauk społecznych i humanistycznych m.in. psychologii, filozofii, socjologii, czy dydaktyki. W toku studiów dowiesz się jak wspierać dzieci, młodzież i dorosłych w procesie rozwoju i edukacji oraz jak projektować i stosować programy edukacyjne oraz terapeutyczne.

Plan studiów dla pedagogiki w oddziale Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Bartoszycach obejmuje m. in. następujące przedmioty podstawowe i kierunkowe:

 • Warsztaty kompetencji pedagogicznych;
 • Pedagogika społeczna;
 • Socjologia wychowania;
 • Profilaktyka i terapia uzależnień;
 • Ochrona własności intelektualnej;
 • Psychologia ogólna.

SPECJALNOŚCI

na kierunku PEDAGOGIKA w Bartoszycach

Studiując pedagogikę w WSB na Wydziale w Bartoszycach masz możliwość wyboru  spośród kilku specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach rynku pracy.

EDYCJA 2022/2023

OPŁATY

Edycja 2022/2023

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również opcja ratalna.

 

Opłaty za studia dla kierunku Pedagogika w Bartoszycach

EDYCJA 2022/2023

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
4900zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2500zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
420zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
4500zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2300zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
400zł
Za miesiąc z góry

Nasza Uczelnia posiada również budżet stypendialny. Dzięki wsparciu finansowemu WSB masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
Uczelni
0
kierunki studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych opinii
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

DLA KOGO?

Pedagogika na Wydziale w Bartoszycach to kierunek dedykowany osobom, które nastawione są na rozwój i samodoskonalenie, a przekazywanie wiedzy i umiejętności innym to ich pasja.

Czujesz, że masz duszę humanisty i pragniesz pomagać innym? Cechuje Cię empatia, opanowanie, wrażliwość na innego człowieka? Interdyscyplinarność i związki Pedagogiki z innymi dziedzinami sprawiają, że, po ukończeniu studiów pedagogicznych możesz zostać wychowawcą, opiekunem, animatorem, czy terapeutą.

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
Image module

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu studiów znajdziesz zatrudnienie w:

 • Placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • Poradniach opiekuńczych i rehabilitacyjnych;
 • Domach dziecka i schroniskach dla nieletnich;
 • Instytucjach kultury;
 • i wielu innych!
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2022/2023

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: