Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: Bezpieczeństwo lotnictwa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Bezpieczeństwo lotnictwa obejmuje swoim zasięgiem działań zapewnienie bezpieczeństwa na lotnisku, m.in. poprzez kontrolę i monitorowanie ruchu na lotnisku, procedury bezpieczeństwa na lotnisku oraz systemy zabezpieczeń przeciwko terroryzmowi i sabotażowi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotnictwa ważne są również szkolenia pilotów oraz personelu pracującego w samolocie i na lotniskach z zakresu procedur bezpieczeństwa, ewakuacji i pierwszej pomocy. Zapewnienie bezpieczeństwa lotniczego jest istotnym elementem bezpieczeństwa publicznego ponieważ ma bezpośredni wpływ na zaufanie obywateli Państwa oraz innych krajów. Bezpieczne lotniska i transport lotniczy wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy oraz na stosunki międzynarodowe. Organizacją odpowiedzialną za tworzenie reguł i zasad przemysłu lotniczego jest m.in Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego. Rządy poszczególnych państw natomiast, są odpowiedzialne za przestrzeganie tych zasad oraz za zapewnienie bezpieczeństwa na lotniskach krajowych. Jeśli w przyszłości chciałbyś pracować w sektorze lotnictwa krajowego lub międzynarodowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Absolwent studiów Bezpieczeństwo publiczne na specjalności Bezpieczeństwo lotnictwa jest przygotowany do pracy:

 • w Siłach Powietrznych RP,
 • w portach lotniczych,
 • w przedsiębiorstwach spedycyjnych związanych z transportem lotniczym,
 • w agencjach ruchu lotniczego,
 • w prywatnych podmiotach sektora lotniczego.

Podejmując studia na specjalności Bezpieczeństwo lotnictwa student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania ruchem lotniczy,
 • wiedzę na temat faktów oraz postaci z historii lotnictwa, z uwzględnieniem wkładu Polaków oraz na temat wpływu postępu technicznego na rozwój lotnictwa,
 • wiedzę z zakresu prawnych aspektów zarządzania ruchem lotniczym, uwzględniając specyfikę konkretnych sytuacji, zasady prawne funkcjonowania systemów bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach oraz zasadność stosowania wybranych procedur,
 • wiedzę na temat roli poszczególnych instytucji związanych z organizacją ruchu lotniczego, struktury władzy lotniczej na świecie, w Europie i w Polsce,
 • wiedzę z zakresu bezpieczeństwa lotów oraz źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa lotów,
 • wiedzę na temat podstawowych i zaawansowanych metod, procesów, procedur i modeli składających się na zarządzanie ryzykiem zagrożeń, możliwe do zastosowania w szczególności w domenach lotnictwa oraz etapy procesu zarządzania ryzykiem zagrożeń w lotnictwie,
 • wiedzę na temat warsztatu pracy na określonych stanowiskach powiązanych z problematyką bezpieczeństwa lotnictwa,
 • wiedzę z zakresu metod szacowania ryzyka, oceny ryzyka i reagowanie na ryzyko zagrożeń oraz postępowania wobec ryzyka,
 • wiedzę na temat roli kontroli przestrzeni powietrznej jako elementu kontroli lotów oraz znaczenia zadań, zasad i narzędzi kontroli przestrzeni powietrznej w szerszym aspekcie,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa lotnictwa w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów,
 • umiejętność określenia zakresu działań związanych z bezpieczeństwem lotnictwa oraz charakteryzowania systemów kierowania bezpieczeństwem, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym,
 • umiejętność dokonania analizy i oceny organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w kontekście historycznym,
 • umiejętność analizowania i stosowania procedur dotyczących zarządzania ruchem lotniczym i ryzykiem, a także kontroli przestrzeni powietrznej i ochrony infrastruktury,
 • umiejętność identyfikowania i oceniania skutków zagrożeń, uwzględniając różnorodne uwarunkowania,
 • umiejętność zaprezentowania kompetencji i obowiązków służb w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Bezpieczeństwo lotnictwa

 • Kontrola przestrzeni powietrznej,
 • Ochrona infrastruktury lotniczej,
 • Organizacja i logistyka ruchu lotniczego,
 • Prawo i procedury lotnicze,
 • Terroryzm powietrzny,
 • Zarządzanie ryzykiem w ruchu lotniczym.
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy