Monitorowanie, ocena i doskonalenie jakości

Jakość kształcenia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu podlega nieustannemu monitorowaniu, analizie oraz ocenie. Rezultaty tych czynności są przedstawiane władzom Uczelni i społeczności akademickiej do praktycznego wykorzystania
i wprowadzania działań rozwojowych i doskonalących. Koncentrują się na zapewnieniu profesjonalizmu w zakresie realizowanych zadań związanych z kształceniem, rozwijaniu zasobów umożliwiających wdrażanie procesów kształcenia na wysokim poziomie przy uwzględnieniu wymagań współczesnego rynku pracy oraz ciągłym doskonaleniu systemu zarządzania jakością.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy