Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowe przeglądy programów studiów i ich efektów

 

Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów są jednym z elementów polityki jakości kształcenia, a tym samym i wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

W Uczelni przeprowadza się stały przegląd i weryfikację programów kształcenia, które odbywają się kilkuetapowo:

  • możliwość zgłaszania przez prodziekanów ds. jakości kształcenia, kierowników katedr, kierowników dydaktyczno-naukowych kierunków studiów, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawców; studentów, absolwentów oraz innych przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, potrzeby aktualizacji programów studiów,
  • wyrażenie opinii na temat proponowanych zmian przez Centrum Edukacji i Marki,
  • akceptacja proponowanych zmian przez pełnomocnika rektora ds. akredytacji i HR,
  • dyskusja i zatwierdzenie propozycji zmian przez rektora, na posiedzeniu Senatu.

 

Stały monitoring realizacji programów studiów realizowany jest poprzez analizę dokumentacji programu studiów oraz programów zajęć; tworzenie programów studiów z uwzględnieniem sugestii pracodawców, absolwentów, a także zapewnienie właściwych warunków realizacji zajęć przy układaniu planów (liczebności grup, dzienny wymiar zajęć itp.).

Uczelnia promuje współpracę studentów z pracodawcami, biorąc pod uwagę ich zdanie w zakresie doskonalenia treści programów studiów i optymalizacji efektów uczenia się, umożliwia to skoordynowanie procesów projektowania i dostosowywania programów kształcenia na poszczególnych rodzajach studiów do potrzeb studentów i rynku pracy.

Uczelnia umożliwia kontynuowanie studiów na poziomie drugiego stopnia na ogólnych warunkach i standardach przyjętych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W Uczelni zajęcia zdalne prowadzone są przez MTeams lub platformę Eduportal , na której zamieszczane są materiały dydaktyczne przeznaczone dla studentów.

Przedstawiciele Zarządu Samorządu Studentów Uczelni na spotkaniach z władzami Uczelni i na posiedzeniach Senatu mają możliwość wskazania wadliwie funkcjonujących elementów struktury organizacyjnej oraz nieprawidłowości związanych z działalnością dydaktyczną. Podczas tych spotkań lub posiedzeń prezentowane i proponowane są wówczas również działania naprawcze.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy