Doskonalenie i realizacja programu studiów – wpływ interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych

 

W opracowywaniu programu studiów biorą udział interesariusze wewnętrzni, będący pracownikami Uczelni i jednocześnie specjalistami  w danej dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów oraz przedstawicielami samorządu studenckiego, a także interesariusze zewnętrzni, będący
m. in. członkami Rady Pracodawców ds. oceny praktycznego kształcenia studentów, która jest kolegialnym organem doradczym dziekana w zakresie jakości kształcenia praktycznego studentów.

Opracowując program studiów, bierze się także pod uwagę opinie osób z zewnątrz Uczelni, z którymi posiada ona podpisane porozumienia o przyjmowaniu studentów na praktyki zawodowe i którzy znają aktualne potrzeby rynku pracy. Ponadto do opracowywania programów studiów bierze się pod uwagę raporty z monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów. Informacje zawarte w raportach, jak również uwagi zgłaszane przez różne grupy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych do Centrum Edukacji i Marki służą m. in. do wprowadzania zmian i dostosowywania programów studiów do potrzeb rynku pracy. Studenci/przedstawiciele samorządu studenckiego, uczestnicząc w pracach organów kolegialnych Uczelni czy też przez starostów grup, jak również indywidualnie poprzez zgłoszenie swoich uwag władzom Wydziału lub Uczelni, mają także możliwość jako interesariusze wewnętrzni wpływania na proces doskonalenia i realizacji programu studiów. Z kolei podczas posiedzeń Senatu mają również taką możliwość w czasie przeznaczonym na uwagi członków Senatu podczas każdego posiedzenia. Również po studiach absolwenci mają możliwość oceny programu studiów poprzez wypełnienie ankiety stosowanej w Uczelni, która monitoruje kariery zawodowe studentów. Studenci mogą również bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi, opinie i sugestie  władzom Wydziału i Uczelni dzięki funkcjonowaniu systemu dyżurów dziekańskich i rektorskich przeznaczonych specjalnie dla studentów. Uczelnia bowiem jest otwarta na studentów i kształtowanie procesu kształcenia zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami.

 

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy