PSYCHOLOGIA
Studia magisterskie (II stopnia) – POZNAŃ
Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Kierunek psychologia w WSB w Poznaniu został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się zachowaniem człowieka, jego procesami psychicznymi, motywami postępowania oraz metodami poprawy jakości życia. Wobec dynamicznych przemian społeczeństwa światowego, ogromnego przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego oraz towarzyszących tym procesom zagrożeń, szczególnego znaczenia nabiera edukacja w zakresie szeroko pojętej psychologii, z uwzględnieniem aktualnych zjawisk, takich jak: nowe formy przestępczości, rozwój mediów, kryzysy gospodarcze i społeczne.

Studia stanowią idealne dopełnienie studiów licencjackich z zakresu nauk społecznych. Studia II stopnia psychologia cechują się unikatowością, ponieważ są ukierunkowane na obszar bezpieczeństwa, kryminalistyki oraz służb mundurowych. Możesz wybrać ten kierunek zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu.

 

Ocena pozytywna Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dlaczego warto wybrać psychologię u nas?

Kierunek psychologia w WSB w Poznaniu otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która nadzoruje jakość kształcenia na uczelniach. Gwarantujemy więc wysoki poziom kształcenia.

Image module
Image module

Studia koncentrują się na zdobywaniu umiejętności praktycznych, jako idealne dopełnienie kompetencji zdobytych podczas studiów I stopnia. Jako student będziesz uczestniczył w wielu zajęciach warsztatowych i zajęciach terenowych w różnych placówkach zajmujących się pomocą psychologiczną

Oferujemy atrakcyjne ceny czesnego. Skorzystaj z innowacyjnych sposobów zysku finansowego wybierając odpowiednie dla siebie bonifikaty i stypendia.

Image module
Image module

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Tematyka przedmiotów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu dopasowana jest to danej specjalności i stanowi uzupełnienie merytoryczne dla studiów licencjackich. W toku studiów dowiesz się jak diagnozować, oceniać i pomagać w rozwiązaniu trudności życiowych człowieka w wymiarze naukowym.

W planie studiów magisterskich dla psychologii na naszej Uczelni w Poznaniu znajdują się przedmioty podstawowe i kierunkowe, m.in. takie jak:

 • Diagnoza psychologiczna;
 • Metodologia badań naukowych w psychologii ze statystyką;
 • Psychologia uzależnień;
 • Psychologia stosowana;
 • Psychosomatyka i somatopsychologia;
 • Metody wspomagania i terapia zaburzonego rozwoju.

SPECJALNOŚCI

na kierunku PSYCHOLOGIA w Poznaniu

Studiując psychologię w Poznaniu masz możliwość wyboru innowacyjnych specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych potrzebach rynku pracy:

EDYCJA 2024/2025

OPŁATY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również opcja ratalna.

 

Opłaty za studia dla kierunku psychologia w Poznaniu (studia magisterskie)

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
8030zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
4070zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
690zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
7590zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3850zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
660zł
Za miesiąc z góry

Nasza uczelnia posiada również budżet stypendialny. Dzięki wsparciu finansowemu WSB masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
Uczelni
0
kierunków studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych ocen
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

DLA KOGO?

Studia magisterskie na kierunku psychologia w WSB w Poznaniu to opcja uzupełniającego kształcenia dla absolwentów studiów licencjackich, którzy chcą pogłębiać w dalszym ciągu swoją wiedzę i umiejętności psychologiczne i dążą do zdobycia pełnego wykształcenia w celu stworzenia atrakcyjnej sylwetki pracownika.

*Studia II stopnia przeznaczone są dla osób, posiadających co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia.
Image module

KARIERA ZAWODOWA. STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Absolwenci są przygotowani (w zależności od ukończonej specjalności) do pracy w:

 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • Szpitalach;
 • Ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne;
 • Ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej;
 • Ośrodkach pracy z osobami starszymi;
 • Firmach, organizacjach i przedsiębiorstwach;
 • Instytucjach państwowych;
 • Ośrodkach doradczych;
 • Sądach;
 • Służbach mundurowych;
 • Organach sprawiedliwości;
 • Agencjach: reklamowych, marketingowych;
 • Public Relations;
 • Instytucjach dyplomatycznych i samorządowych, w których przedmiotem zainteresowania i działań jest głównie pomoc psychologiczna.
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2024/2025

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: