Specjalność: Psychologia konfliktu i przemocy

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Chcesz się dowiedzieć jak rozwiązywać konflikty z trudnymi partnerami czy współpracownikami, jakie znaczenie ma konflikt
w procedurach podejmowania decyzji i pracy? Zdecyduj się na tę specjalność.

Uzyskaj wiedzę i umiejętności w zakresie prewencji i zarządzania konfliktem, budowania portretu psychologicznego sprawcy przemocy, uwarunkowań przemocy czy techniki manipulacji psychologicznej.

Przygotuj się do pracy:

  • na stanowisku specjalisty ds. relacji społecznych,
  • mediatora i negocjatora,
  • konsultanta ds. rozwiązywania konfliktów pracowniczych,
  • animatorów życia społecznego.

Absolwent kierunku Psychologia o specjalności psychologia konfliktów i przemocy na studiach II stopnia ma wiedzę
i umiejętności
z zakresu efektywnego zarządzania konfliktami, budowania portretu psychologicznego sprawcy przemocy, technik manipulacji psychologicznych. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia konfliktu i przemocy

  • Efektywne zarządzanie konfliktami
  • Osobowościowe predyspozycje do stania się ofiarą
  • Portret psychologiczny sprawcy przemocy
  • Interakcje ofiara – sprawca przemocy

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy