Specjalność: Psychologia zagrożeń społecznych

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na specjalności Psychologia zagrożeń społecznych pozwalają nabyć wiedzę psychologiczną i umiejętności potrzebne w pracy psychologa – specjalisty ds. zagrożeń społecznych. Dzięki wykładom i ćwiczeniom prowadzonym przez ekspertów w zakresie bezpieczeństwa będziesz miał możliwość poznać zasady bezpiecznego zachowania i procedury postępowania w sytuacji zagrożenia. Studia dają Ci szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w służbach mundurowych jak i placówkach edukacyjnych, gdzie zapobieganie sytuacjom kryzysowym i umiejętne ich prowadzenie jest niezwykle cenną umiejętnością.

Specjalność Psychologia zagrożeń społecznych daje Ci możliwość podjęcia pracy w takich instytucjach jak służby mundurowe czy organizacje rządowe i pozarządowe, które zajmują się niesieniem pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Studia na specjalności Psychologia zagrożeń społecznych pozwalają Ci uzyskać wiedzę z zakresu psychologii i socjologii
oraz praktyczne umiejętności, dzięki którym wiesz jak zapobiegać i postępować w zagrożeniu społecznym. Po studiach:

  • jesteś przygotowana/y do kierowania i podejmowania decyzji w trudnych, ekstremalnych warunkach,
  • wiesz jak wyciszać zachowania agresywne,
  • znasz metody rozwiązywania konfliktów,
  • wiesz jak prowadzić negocjacje,
  • jesteś przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi w zagrożeniu społecznym.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia zagrożeń społecznych

  • Dewiacje i zachowania agresywne
  • Mechanizmy psychomanipulacji w sektach
  • Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym
  • Psychoprofilaktyka i prewencja problemów społecznych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy