Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia kryminalistyczno – śledcza

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychologia kryminalistyczno-śledcza to dziedzina psychologii zajmująca się zastosowaniem metod i teorii psychologicznych w procesie śledztwa i dochodzenia. Jej celem jest pomoc w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych poprzez analizę zachowania sprawców przestępstw i ich ofiar. Psychologowie kryminalistyczni pracują na różnych etapach śledztwa i dochodzenia, wspierając działania policji, prokuratury, sądów, a także pomagając w ocenie ryzyka sprawców przestępstw oraz w ich resocjalizacji. Psychologowie kryminalistyczno – śledczy pracują również nad profilowaniem sprawców czyli tworzeniem charakterystyki sprawcy na podstawie analizy jego działań i cech oraz identyfikacją sprawców. Zajmują się również interpretacją zachowania ofiar i świadków, oceną zeznań i zeznań z przesłuchań, pomocą w negocjowaniu z napastnikami w sytuacjach zagrożenia życia, oceną skłonności do popełnienia przestępstwa przez osoby, które już raz były skazane a także doradztwem w zakresie polityki kryminalnej. Psychologowie kryminalistyczni wykorzystują różne metody badawcze, takie jak analiza zachowania, analiza treści, analiza języka czy testy psychologiczne.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Psychologia kryminalistyczno – śledcza student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu terminologii dotyczącej zagadnień psychologicznych, odnoszących się do działań kryminalno-śledczych, ich charakterystyki, uwarunkowań i zagrożeń,
 • wiedzę z zakresu uwarunkowań pomocy i interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysu, rodzajów i skutków sytuacji kryzysowych, szczególnie w odniesieniu do działań kryminalno-śledczych, w kontekście relacji ze sprawcami i świadkami przestępstw, pozyskiwaniem informacji śledczych i psychomanipulacji,
 • wiedzę na temat systemu związanego z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości, szczególnie jego funkcji wspomagających i ekspertalnych (przeprowadzanie ekspertyz i wydawanie opinii psychologicznych),
 • wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w psychologii kryminalno-śledczej w kontekście działań organów ścigania,
 • wiedzę z zakresu technik manipulacji psychologicznej oraz sposobów wywierania wpływu na innych, szczególnie w zakresie działań kryminalno-śledczych,
 • wiedzę z zakresu powiązań między kryminologią i kryminalistyką oraz z zakresu kryminologii, suicydologii, wiktymologii, patologii społecznych oraz technik i metod kryminalistycznych,
 • wiedzę z zakresu metod kryminalistycznych i socjotechnik w pracy wywiadowczej,
 • wiedzę z zakresu przepisów prawa karnego materialnego i procesowego oraz teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości w ramach kryminologii i kryminalistyki,
 • umiejętność analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz planowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz uwarunkowań w psychologii kryminalno-śledczej,
 • umiejętność stosowania różnorodnych technik, narzędzi i aparatury badawczej oraz metod, procedur i specjalistycznych umiejętności do realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem psychologii kryminalno-śledczej,
 • umiejętność wyjaśniania problemów psychologicznych, które mogą się pojawić przed i w trakcie rozpraw kryminalnych i cywilnych (np. ocena poczytalności oskarżonego, wiarygodności świadków),
 • umiejętność profilowania nieznanych sprawców niektórych przestępstw, uwzględniając różne czynniki kryminogenne oraz wzorce osobowościowe,
 • umiejętność przeprowadzenia logicznej analizy działań dochodzeniowo-śledczych,
 • umiejętność analizowania zjawiska patologii społecznej, przyczyny zachowań antyspołecznych oraz wyjaśniania psychologicznych aspektów przestępczości.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA KRYMINALISTYCZNO – ŚLEDCZA

 • Analiza logiczna w działaniach dochodzeniowo śledczych
 • Diagnostyka psychologiczna sprawców przestępstw
 • Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw
 • Psychologia sądowa i śledcza
 • Kryminologia z elementami kryminalistyki
 • Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy