Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GLIWICE, GIŻYCKO, KOSZALIN, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

PSYCHOLOGIA
Studia licencjackie (I stopnia) – GDAŃSK
Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Psychologia w Gdańsku – czym zajmuje się psychologia?

 

Psychologia to dyscyplina naukowa, która zajmuje się poznawaniem natury człowieka. Odsłania mechanizmy, które rządzą psychiką ludzi oraz ich zachowaniem. Dzięki psychologii znacznie lepiej rozumiemy motywy naszych działań w różnych sytuacjach życiowych. Pozwala zrozumieć to, w jaki sposób budujemy relacje oraz postrzegamy siebie i otoczenie.  Nauka ta analizuje wpływ emocji i motywacji na zachowanie człowieka oraz bada rozwój osobowości i relacji międzyludzkich. Studia na kierunku psychologia na Wydziale WSB w Gdańsku to dobry wybór dla osób empatycznych, chętnych i gotowych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Na studiach I stopnia na kierunku psychologia w Wydziale w Gdańsku studenci otrzymują gruntowne przygotowanie do świadczenia pomocy psychologicznej. Program kształcenia został przygotowany w taki sposób, aby studenci pozyskiwali wszechstronną wiedzą psychologiczną oraz byli przygotowani do podejmowania działań prospołecznych i samodoskonalenia.

Kształcenie kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata psychologii, który umożliwia kontynuację edukacji na studiach II stopnia (magisterskich) dostępnych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Studia dostępne są w trybie dziennym lub zaocznym.

Dlaczego warto studiować psychologię w WSB?

WSB oferuje Ci pełen cykl studiów licencjackich i magisterskich. Kończąc studia I stopnia możesz zdecydować się na inną ścieżkę kształcenia lub pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności na studiach psychologicznych II stopnia.

Image module
Image module

Wiedza zdobyta na tym kierunku jest przydatna w wielu zawodach, gdyż dotyka tematów z wielu obszarów zawodowych. Świadomość kierujących nami mechanizmów to nieoceniona zdolność, która przyda się wszędzie tam, gdzie spotkamy drugiego człowieka.

Wybierając psychologię na Wydziale w Gdańsku decydujesz się na wysoki poziom kształcenia zapewniany przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną prowadzącą ciekawe wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Image module
Image module

Jesteśmy uczelnią oferującą oryginalne specjalności, które nie są dostępne w innych uczelniach. Możesz wybrać psychologię kryminalistyczno-śledczą, psychologię służb mundurowych, neuropsychologię i wiele innych!

Zapisz się do koła naukowego zrzeszającego przyszłych psychologów! Razem z koleżankami i kolegami będziecie tworzyć projekty badawcze i dodatkowo pogłębiać swoją wiedzę!

Image module
Testimonial by Aleksandra KOWALSKA
„Zdecydowałam się na studia psychologiczne, bo to kierunek, który pozwala rozwijać się w różnych sferach, dzięki temu rynek pracy będzie dla mnie o wiele bardziej atrakcyjny.”
Aleksandra KOWALSKA
Studentka 3 roku
Image module

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Tematyka przedmiotów na Wydziale w Gdańsku dopasowana jest to danej specjalności, tak abyś mógł zdobywać gruntowną wiedzę z zakresu nauk społecznych. Na studiach I stopnia poznasz wiele zjawisk i mechanizmów psychologicznych z zakresu psychologii rodziny, psychologii społecznej, psychiatrii i wielu innych obszarów.

 

W planie studiów dla psychologii w WSB w Gdańsku znajdują się m. in. przedmioty podstawowe i kierunkowe m.in.:

 • Wprowadzenie do psychologii;
 • Metodologia badań naukowych w psychologii;
 • Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia ;
 • Psychologia agresji i przemocy;
 • Psychologia kliniczna z psychopatologią;
 • Psychometria.

SPECJALNOŚCI

na kierunku PSYCHOLOGIA w Gdańsku

Studiując psychologię masz możliwość wyboru spośród niepowtarzalnych specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach rynku pracy:

EDYCJA 2024/2025

OPŁATY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również opcja ratalna.

 

Opłaty za studia dla kierunku psychologia w Gdańsku

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
7810zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3960zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
680zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
7370zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3740zł
Za semestr studiów z góry
640


Nasza uczelnia posiada również budżet stypendialny. Dzięki wsparciu finansowemu WSB masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
naszej Uczelni
0
kierunków studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych ocen
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować:

DLA KOGO?

Kierunek Psychologia na naszej Uczelni w Gdańsku dedykowany jest nie tylko dla osób chcących pracować w zawodzie psychologa, ale także dla tych, którzy jeszcze poszukują swojej drogi zawodowej. To studia dla ludzi, którzy chcą nabyć nowe niezbędne umiejętności społeczne potrzebne na rynku pracy.

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
Image module

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu studiów psychologicznych w WSB w Wydziale w Gdańsku będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • Szpitalach;
 • Ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne;
 • Ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej;
 • Ośrodkach pracy z osobami starszymi;
 • Firmach, organizacjach i przedsiębiorstwach;
 • Instytucjach państwowych;
 • Ośrodkach doradczych;
 • Sądach;
 • Służbach mundurowych;
 • Organach sprawiedliwości;
 • Agencjach: reklamowych, marketingowych.
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2024/2025

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: