Sekcja sportowa dla osób z niepełnosprawnością “THE BLUE”

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Sekcja sportowa dla osób niepełnosprawnych „THE BLUE”

Sekcja sportowa dla osób niepełnosprawnych „THE BLUE” zrzeszała w swych szeregach wyłącznie studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wynikające z naruszonej, czy też ograniczonej sprawności organizmu i należących do Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

CELE SEKCJI SPORTOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „THE BLUE”
Głównymi celami stworzenia sekcji sportu dla osób niepełnosprawnych „THE BLUE” działającej w ramach Klubu Uczelnianego AZS Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu były:
– stwarzanie właściwych warunków umożliwiających studentom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej;
– wzrost aktywności ruchowej studentów niepełnosprawnych, prowadzących do poprawy fizycznego stanu zdrowia;
– uaktywnienie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji studentów niepełnosprawnych;
– kształtowanie zdrowego stylu życia oraz nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
– utrwalanie międzyuczelnianych więzi środowiskowych pomiędzy studenckimi stowarzyszeniami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne;
– budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych;
– modelowanie zdrowej rywalizacji wśród środowisk osób niepełnosprawnych zwłaszcza poprzez zdolność i umiejętność sportowego współzawodnictwa oraz chęci podjęcia wysiłku, jak również popularyzowanie zasad etyki w sferze kultury fizycznej;
– łączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu;
– reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych zrzeszonych wKlubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu;
– działalność zgodna z tradycjami Akademickiego Związku Sportowego;
– propagowanie tradycji narodowej i świadomości narodowej oraz obywatelskiej;
– organizowanie nowatorskich form spędzania wolnego czasu dla studentów niepełnosprawnych; realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji, turystyki oraz czynnego wypoczynku wśród studentów niepełnosprawnych.

Aktualności:

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy