Inspiratorium kariery – aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów WSB Gdańsk

“INSPIRATORIUM KARIERY”

 

Projekt Fundacji Aktywności Zawodowej realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu ABSOLWENT. Założeniem projektu jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych, w tym doprowadzenie do zatrudnienia, do końca września 2023 roku

Image module